Liity mukaan liittokokoukseen 24.10.

Hiihtoliiton sääntöjen 14 §:n mukaan varsinainen liittokokous pidetään joka toinen vuosi touko-lokakuussa johtokunnan määrätessä tarkemman kokousajan ja -paikan.

Kokouskutsu julkaistaan Liiton internetsivustolla ja lähetetään seuroille postitse tai sähköpostitse vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta. Liittokokouksessa äänioikeutta käyttävät Liiton seurat, joilla on oikeus lähettää kokoukseen yksi (1) äänioikeutta käyttävä edustaja ja kaksi (2) lisäedustajaa. Lisäedustajilla on vain puheoikeus. Kullakin äänioikeutta käyttävällä edustajalla on yksi ääni.

Edustaja voi kokouksessa edustaa vain yhtä seuraa.

Liittovaltuuston ja johtokunnan jäsenillä on äänioikeus vain seurojen edustajina, muussa tapauksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kokoukseen ilmoittaudutaan 16.10.2020 mennessä täällä: https://www.suomisport.fi/events/2cc8a886-a382-40ac-8b53-74ab82a4bfee

Mikäli Suomisport-ilmoittautuminen ei onnistu, voit ilmoittautua sähköpostitse: larissa.erola@hiihtoliitto.fi.
Ilmoita edustamasi seura sekä puhelinnumerosi ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen koskee sekä seuran äänioikeutta käyttävää edustajaa että lisäedustajia ja kaikkia muita kokoukseen osallistuvia.

Ilmoittautumisen lisäksi tulee toimittaa valtakirja seuran virallisilla allekirjoituksilla varustettuna osoitteeseen larissa.erola@hiihtoliitto.fi.

Liittokokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Liitteenä kokouksen esityslista.

SUOMEN HIIHTOLIITTO ry
Markku Haapasalmi
Puheenjohtaja