Vastuullisuus

Vastuullisuuden eri näkökulmat ohjaavat päätöksentekoamme sekä arkipäiväistä toimintaamme. Kannamme huolta lumilajien turvallisesta tulevaisuudesta.

SnowSafe – Turvallista lumilajiurheilua

Kansainvälinen hiihtoliitto FIS työskentelee aktiivisesti häirinnän ehkäisemiseksi lumilajeissa. Suomen Hiihtoliitto, Ski Sport Finland ja Lumilautaliitto ovat yhteistyössä valmistelleet seurojen tueksi toimintaohjeet, joita voi hyödyntää häirinnän ehkäisyssä, tunnistamisessa ja mahdollisten häirintätilanteiden ratkaisemisessa.

Pidetään yhdessä huoli siitä, että lumilajien harrastaminen on turvallista kaikille toimijoille!

SnowSafe – Tietoa seuratoimijoille
SnowSafe – Kriisiviestinnän ohje seuratoimijoille
Esimerkki eettisestä sitoumuksesta valmentajille ja ohjaajille
SnowSafe – tietoa juuri Sinulle

Epäeettisestä toiminnasta urheilussa voi ilmoittaa halutessaan

Olympiakomitean opas seuroille häirintätapausten käsittelyä varten, Lupa välittää – lupa puuttua

OLOSUHTEET

Olosuhteet ovat toiminnan onnistumisen edellytys kaikissa lajeissamme. Olosuhteiden kehittäminen, tiedon ja kokemusten avoin jakaminen sekä uudet innovaatiot olosuhdetyössä turvaavat harjoittelun lajiemme eri poluilla.

Olosuhdetyön ensi askeleet otettin Lunta Ladulle! -olosuhdeseminaarissa. Tavoitteenamme on kaikissa lajeissa taata kestävällä pohjalla oleva harjoitteluolosuhdeverkosto, joka kestää valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen tarkastelun.

Lunta Ladulle! -olosuhdeseminaariaineisto

Hiihtoliiton ympäristövastuuohjelma

Antidopingtyö

Antidopingtyö on oleellinen osa Suomen Hiihtoliiton kaikkien lajien – alppihiihdon, freestylehiihdon, maastohiihdon, mäkihypyn ja yhdistetyn – toimintaa. Antidopingtyöhön kuuluu asennekasvatus, koulutus ja valvonta. 

Maailmanlaajuinen antidopingtoimikunta WADA julkaisee vuosittain ”Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa” -luettelon, joka julkaistaan Suomen urheilun eetinen keskus SUEK ry:n nettisivuilla.

SUEK päivittää kiellettyjen lääkeaineiden ja menetelmien luetteloaan myös uusien markkinoille tulevien lääkevalmisteiden osalta. (Luettelot eivät kuitenkaa sisällä aivan kaikkia Suomessa käytössä olevia lääkevalmisteita.) Urheilijan tulee varmistaa, että hänellä on ajantasainen luettelo käytössään, tarvittaessa urheilija voi olla yhteydessä omaan lajiliittoonsa tai SUEK:n toimistoon.

SUEK:n nettisivuilla urheilija voi lisätä itsensä postituslistalle, jolloin hän saa kaikki luettelon päivityksen suoraan haluamaansa sähköpostiin.

Urheilijan kannattaa lääkärissä käydessään kertoa kuuluvansa dopingvalvonnan piiriin. Tällöin lääkäri pystyy tarkistamaan heti, onko hoitomuoto sallittu. Urheilija vastaa kuitenkin aina itse käyttämästään lääkkeestä tai menetelmästä.

Tarvittaessa lääkäri ja urheilija voivat ottaa yhteyttä SUEK:een – myös Pharmaca Fennica -lääkeoppaassa kerrotaan kielletyistä lääkeaineista.

Puhdas latu – Suomen Hiihtoliiton antidopingohjelma
Reilu latu – Suomen Hiihtoliiton kilpailumanipulaation torjuntaohjelma
FIS Anti-Doping
Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa / SUEK ry
Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa / WADA (EN)
Erivapaus urheilijan lääkityksessä

Opi ja varmista tietosi antidoping- ja kilpailumanipulaation torjunta-asioista Puhtaasti paras- ja Reilusti paras -verkkokoulutuksissa.