Seurakehittämisen latu

Seurakehittämisen ladulla seurat voivat kehittää toimintaansa kolmessa erilaisessa prosessissa. 

Seurasparraus ilta – seurakohtainen tapaaminen

Seurasparraus on seuralähtöinen tapaaminen, jossa seurat voivat tilata luokseen seurakehittäjän. Tapaamisen teemat nousevat seurojen tarpeista ja toiveista. Illan aikana kartoitetaan seuran nykytilaa ja tulevaisuuden näkemyksiä sekä käsitellään seuran toivomia sisältöjä. Tapaamiset rakennetaan aina seurakohtaisesti ja niihin voi osallistua seurakehittäjän lisäksi esimerkiksi koulutusasiantuntija. Seurasparrauksen tavoitteena on luoda keskusteluyhteys seuran kanssa, tukea seuroja toivomissaan teemoissa ja tiedottaa Hiihtoliiton ajankohtaisista asioista.

Seurasparrauksen kalenteri avataan syksyisin.

Startti Ladulle -kehittämisprosessi

Startti Ladulle on kehittämisprosessi, joka järjestetään kaudella 2023-2024 yhteistyössä Vierumäen kanssa. Mukaan otetaan kymmenen seuraa. Prosessin tarkoituksena on tukea seuroja kehittämistyössä ja luoda seurojen kesken aktiivinen verkosto. Startti Ladulle koostuu kolmesta lähiviikonlopusta sekä näiden välissä tehtävistä työstöistä ja Teams kokoontumisista. Prosessissa keskitytään seuratoiminnan kehittämiseen Tähtiseura -ohjelmassa olevien osa-alueiden mukaan: johtaminen ja hallinto, urheilutoiminta, seuran ihmiset sekä aineelliset resurssit. Yhteisen kehittämisprosessin jälkeen seuroilla on mahdollisuus pyytää Tähtiseura-auditointia. Startti Ladulle -prosessi on avoin kaikille Hiihtoliiton jäsenseuroille ja erinomainen niille, joilla on toiveissa Tähtiseura-tunnus. Haku Startti Ladulle -prosessiin on auki 5.5 asti.

Lue lisää ja hae mukaan.

Tähtiseura -prosessi

Tähtiseura -ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen, Liikunnan aluejärjestöjen ja seurojen yhteinen laatuohjelma, joka tukee seuratoiminnan kehittymistä. Tähtiseura -ohjelmassa seurojen toimintaa tarkastellaan ja kehitetään säännöllisesti. Tavoitteena on vahvistaa seurojen osaamista monipuolisesti muun muassa johtamisen, hallinnon, urheilutoiminnan ja aineellisten resurssien parissa. Tähtiseura -ohjelma on avoin ja maksuton kaikille seuroille. Lisäksi kehittämisen latu on aina seurakohtainen. Hiihtoliiton Tähtiseura -prosessissa järjestetään seurojen kesken tapaamisia sekä henkilökohtaisia seurakohtaamisia. Tähtiseuraksi auditoitumisen jälkeen seuroja tuetaan kohti jatkuvan kehittämisen latua.

Tutustu Tähtiseura-laatuohjelmaan.

Nykyisten Tähtiseurojen kanssa aloitetaan seurojen itsearviointi työskentelyt yhteisesti ja Tähtiseura-auditoinnit suoritetaan yhteisauditointeina sekä lajirajat ylittävinä auditointeina. Näiden yhteisten työstöjen tavoitteena on vahvistaa Tähtiseurojen yhteisöllisyyttä ja luoda lajirajat ylittäviä verkostoja. Yhteiset työstöt aloitetaan noin kuusi kuukautta ennen seuraavan auditoinnin ajankohtaa. Hiihtoliitto ottaa yhteyttä uudelleen auditoitaviin seuroihin.

Tähtiseuraksi voi auditoitua lasten ja nuorten sekä aikuisten liikunnan parissa. Keväästä 2024 alkaen seurat voivat auditoitua myös huippu-urheilun osa-alueella.

Jatkuvan kehittymisen latu

Kaikki Tähtiseurat astuvat jatkuvan kehittymisen ladulle. Seurat saavat säännöllisesti uusia virikkeitä toimintaansa ja heille järjestetään kohtaamisia sekä palveluita niin Hiihtoliitosta kuin Olympiakomiteastakin. 

Hiihtoliitto tarjoaa Tähtiseuroilleen tukea kehittää toimintaansa itselleen sopivalla tavalla. Aktiivista toimintaa järjestetään muun muassa säännöllisten kohtaamisten, seurawebinaarien ja koulutuksien parissa. Lisäksi Olympiakomitea tarjoaa seuroille Tähtiseura-verkkopalvelun myötä tukea ja työkaluja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Hyödyllisiä työkaluja seuratoiminnan kehittämiseksi löydät Olympiakomitean Seuratoiminnan sivuilta.

Lisätietoja Seurakehittämisen ladusta

Sandra Sirén, seuratoiminnan kehittäjä
puh. +358 40 669 4462, sandra.siren(at)hiihtoliitto.fi