Valmentajalle

Suomen Hiihtoliitto järjestää koulutuksia maastohiihdon, yhdistetyn ja mäkihypyn parissa työskenteleville valmentajille ja ohjaajille. On ensiarvoisen tärkeää, että aloittelevat urheilijat saavat laadukasta valmennusta, joten seurojen kannattaa tarjota omille valmentajilleen ja ohjaajilleen mahdollisuus kehittää taitojaan eri tason valmentajakoulutuksissa.

Valmentaja- ja ohjaajakoulutusten tavoitteena on kehittää hiihtolajien parissa toimivien valmentajien ja ohjaajien osaamista lajien valmennuslinjausten ja suomalaisen valmennusosaamisen mallin mukaisesti lähi- kuin verkkokoulutusten muodossa.

Valmentajakerho tukee valmennuskokonaisuutta ja tiedottaa ajankohtaisista asioista ja tarjoaa tietoa liittyen valmennuksellisiin asioihin. Tarkoituksena on jakaa tietoa ja tehostaa yhteistyötä valmentajien kesken. 

Linkkejä ohjaajalle ja valmentajalle

Valmentajan koulutuslatu

Valmentajakoulutus TASO 1 – 50h


Tavoitteet: Valmentaja osaa suunnitella ja toteuttaa yhden harjoituskerrarn ja ymmärtää yhden harjoituksen liittyvän laajempaan kokonaisuuteen. Valmentaja pystyy hyödyntämään tietoja ja taitoja hiihdon ja/tai mäkihypyn harjoitteista ja opettamisesta.

Valmentaja osaa kuvata:

  • kokonaisvaltaiseen valmennukseen liittyviä asioita
  • lajin vaatimuksia
  • lapsen ja nuoren kasvua ja kehittymisen vaiheita
  • tunteiden ja vuorovaikutuksen merkitystä valmennustilanteissa

Kohderyhmä: valmentamisesta kiinnostuneet, seuran apuvalmentajat ja valmentajat, aktiiviurheilijat

Toteutus:
Monimuoto-opetus sisältäen lähijakson sekä verkko-opetusta. Lisäksi itseopiskelua verkko-oppimisympäristössä.

Valmentajakoulutus TASO 2 – 135h

Tavoitteet: Valmentaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida harjoitusjakson ja ymmärtää sen olevan osa isompaa kokonaisuutta. Valmentaja osaa opettaa hiihdon / mäkihypyn lajitaidot ja -tekniikat sekä tavallisimpien oheisharjoitusten erilaiset tekniset sovellukset.

Valmentaja tietää ja osaa huomioida harjoittelun suunnittelussa:

  • eri fyysisten ominaisuuksien harjoittamisen perusteet
  • psyykkisen valmentamisen ja ryhmädynamiikan perusteet
  • ihmisen kasvua ja kehitystä
  • suksien voitelun perusteet

Kohderyhmä: seuran valmentajat, ryhmien vastuuvalmentajat

Toteutus: Monimuoto-opetus sisältäen lähijaksot (2kpl), webinaarit sekä itsenäistä opiskelua.

Valmentajakoulutus TASO 3 – 270h

Tavoitteet: Valmentaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida vuoden valmennusprosessin ja ymmärtää sen olevan osa laajempaa kokonaisuutta. Valmentaja hallitsee lajin vaatimukset ja osaa soveltaa harjoittelun kokonaisuuksia urheilijalähtöisesti. Hän hallitsee erilaiset kehittymisen seurantamenetelmät ja osaa johtaa seuran valmennustiimin toimintaa sekä hyödyntää asiantuntijoita omassa toiminnassaan. Valmentaja hallitsee suksien voitelun ja suksen valinnan perusteet.

Kohderyhmät: seuran päävalmentaja, henkilökohtaiset valmentajat

Toteutus: monimuoto-opetus sisältäen lähijaksot (4kpl), webinaarit sekä itsenäistä opiskelua .

Valmentajakoulutukset

Kaikki valmentajakoulutukset löytyvät Hiihtoliiton koulutuskalenterista. Linkki koulutuksen pääsivulle löytyy alta.

Ohjaajakoulutus

Matalan kynnyksen ohjaajakoulutuksen voit suorittaa itsenäisesti verkko-oppimisympäristössä. Koulutus on suunnattu esimerkiksi ohjaajina toimiville, valmennustoiminnassa aloitteleville tai muutoin osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille. Koulutuksen hinta on 15 €.

Ota yhteyttä

Tilda Rajamäki (koulutusasiantuntija)

tilda.rajamaki@hiihtoliitto.fi, 045 120 1050