Valmentajalle

Suomen Hiihtoliitto järjestää koulutuksia maastohiihdon, yhdistetyn ja mäkihypyn parissa työskenteleville ohjaajille. On ensiarvoisen tärkeää, että aloittelevat juniorit saavat laadukasta valmennusta, joten seurojen kannattaa tarjota omille ohjaajilleen mahdollisuus kehittää taitojaan valmentajakoulutuksissa.

Kaudella 2020-2021 koulutukset keskittyvät maastohiihdon osalta Tieto ja taito. Sisu. -valmennuslinjauksen jalkauttamiseen ja mäkihypyn sekä yhdistetyn osalta Minimäestä uuteen nousuun -kokonaisuuteen.

Valmentajakerho tukee valmennuskokonaisuutta ja tiedottaa ajankohtaisista asioista ja tarjoaa tietoa liittyen valmennuksellisiin asioihin. Tarkoituksena on jakaa tietoa ja tehostaa yhteistyötä valmentajien kesken. 

Suomalainen latu

Tieto ja taito. Sisu.

Maastohiihtovalmennuksen suuntaviivat lapsuudesta huippuvaiheeseen päivittää lajin valmennustietoutta vastaamaan nykyhiihdon vaatimuksia. Tavoitteena on selkiyttää ja helpottaa vanhempien, ohjaajien, valmentajien ja seuratoimijoiden arvokasta työtä maastohiihdon parissa.

Lue lisää

Minimäestä uuteen nousuun

Mäkihyppy ja yhdistetty

Kehittämiskokonaisuus, joka koostuu erilaisista koulutuksista, webinaareista ja muista ajankohtaisista lajikokonaisuuksista.

Lue lisää

Valmentajan koulutuspolku

Valmentajakoulutus TASO 1 – 50h

Tavoitteet: Valmentaja osaa suunnitella ja toteuttaa yhden harjoituskerrarn ja ymmärtää yhden harjoituksen liittyvän laajempaan kokonaisuuteen.Valmentaja pystyy hyödyntämään tietoja ja taitoja hiihton ja/tai mäkihypyn harjoitteista ja opettamisesta.

Valmentaja osaa kuvata:

  • kokonaisvaltaiseen valmennukseen liittyviä asioita
  • lajin vaatimuksia
  • lapsen ja nuoren kasvua ja kehittymisen vaiheita
  • tunteiden ja vuorovaikutuksen merkitystä valmennustilanteissa

Kohderyhmä: seuran apuvalmentajat ja valmentajat, aktiivihiihtäjät

Toteutus:
lähiopetus + ennakko- ja etätehtävät

Valmentajakoulutus TASO 2 – 120h

Tavoitteet: Valmentaja osaa suunnitella, ohjata ja arvioida harjoitusvuoden laadukkaasti. Valmentaja osaa soveltaa fyysisten ominaisuuksien kehittämiseen liittyvää tietotaitoa omaan kohderyhmäänsä harjoittelussa ja kilpailuissa sekä osaa auttaa kokonaisvaltaiseen valmennukseen liittyvissä haasteissa. Lajitaidon ja tekniikan osaamista syvennetään.

Kohderyhmä: seuran valmentajat, ryhmien vastuuvalmentajat

Toteutus: Monimuoto-opetus sisältäen lähijaksot (2kpl), henkilökohtiaset kehitystehtävät, e-moduulit ja webinaarit

Valmentajakoulutus TASO 3 – 150h

Tavoitteet: syventää lajitietämystä ja laajentaa valmentajien osaamista valmennuksen eri osa-alueilta

Kohderyhmät: seura-, piiri-, alue- ja liittotason valmentajat, piiri- ja aluekouluttajat

Toteutus: monimuoto-opetus sisältäen lähijaksot, leirijakson, henkilökohtaiset kehitystehtävät ja mentorointi

Tulevat koulutukset ja webinaarit

25.4.2021 ja 9.5.2021 ja 23.5.2021 ja 13.6.2021

I-tason valmentajakoulutus

Valmentajakerho

Valmentajakerho tiedottaa ajankohtaisista asioista ja tarjoaa tietoa liittyen valmennuksellisiin asioihin. Tarkoituksena on jakaa tietoa ja tehostaa yhteistyötä valmentajien kesken.

Tavoitteena on luoda yhteistä linjaa toimintaan. Avoin ja kannustava ilmapiiri edistävät valmentajien kehittymistä ja sitä kautta urheilijoiden taso myös nousee. Voimme jokainen olla tuomassa omaa ammattitaitoamme suomalaisen hiihdon hyväksi.