Suomen Hiihtourheilun kannatussäätiö

Valmennus- ja urheilijarahasto

Vuonna 1995 perustetun Suomen Hiihtourheilun Kannatusäätiön tarkoituksena on tukea taloudellisesti Suomen hiihtourheilua valmentautumisessa ja muissa hiihtourheilun kehittämiseen liittyvissä toiminnoissa sekä tukea suomalaisia hiihtolajien urheilijoita heidän aktiiviuransa aikana ja sen jälkeen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi muun muassa tarjota suomalaisille hiihtolajien urheilijoille mahdollisuuden talouden suunnitteluun hallinnoimiensa rahastojen avulla, sekä myöntää suomalaisille hiihtolajien urheilijoille stipendejä ja muita avustuksia.

Valmennusrahasto

Käyttöoikeus valmennusrahastoon on yksilöurheilijalla, jonka vuosittainen urheilutulo on vähintään 800 euroa. Urheilija voi rahastoida Valmennusrahastoon urheilu- ja sponsorituloja. Valmennusrahastosta urheilija voi nostaa varojaan verottomasti hyväksyttäviin lajin vaatimiin urheilukuluihin tai omiin elantokustannuksiin verotettavana ansiotulona.

Urheilijarahasto

Urheilijarahasto toimii Suomen Hiihtourheilun Kannatussäätiön omakatteisena rahastona, jonka tarkoituksena on hallita Suomessa yleisesti verovelvollisten urheilijoiden rahastoimia, urheilemisesta saatuja tuloja aktiiviuran jälkeistä käyttöä varten. Rahastoon voi siirtää tuloverolain 116 a §:ssä tarkoitettuja tuloja.

Yhteystiedot

Anne Lahdelma, säätiön asiamies
puh. +358 45 168 9028
valmennusrahasto(at)hiihtoliitto.fi tai
anne.lahdelma(at)hiihtoliitto.fi

Suomen Hiihtourheilun Kannatussäätiö rs
Valimotie 10
00380 Helsinki