Suomen Hiihtourheilun kannatussäätiö

Suomen Hiihtourheilun Kannatussäätiö on sulautunut Olympiakomitean alaiseen Suomen Urheilun Tukisäätiöön.

Olethan tarvittaessa yhteydessä
valmennusrahasto@olympiakomita.fi

Valmennusrahasto

Käyttöoikeus valmennusrahastoon on yksilöurheilijalla, jonka vuosittainen urheilutulo on vähintään 800 euroa. Urheilija voi rahastoida Valmennusrahastoon urheilu- ja sponsorituloja. Valmennusrahastosta urheilija voi nostaa varojaan verottomasti hyväksyttäviin lajin vaatimiin urheilukuluihin tai omiin elantokustannuksiin verotettavana ansiotulona.

Urheilijarahasto

Urheilijarahasto toimii Suomen Hiihtourheilun Kannatussäätiön omakatteisena rahastona, jonka tarkoituksena on hallita Suomessa yleisesti verovelvollisten urheilijoiden rahastoimia, urheilemisesta saatuja tuloja aktiiviuran jälkeistä käyttöä varten. Rahastoon voi siirtää tuloverolain 116 a §:ssä tarkoitettuja tuloja.