Hiihtoliiton liittovaltuusto valitsee maaliskuussa uuden puheenjohtajan sekä edustajat johtokuntaan erovuoroisten tilalle

Hiihtoliiton liittovaltuuston kokous järjestetään maaliskuussa 23.3.2024. Kokouksessa liittovaltuusto valitsee Hiihtoliitolle uuden puheenjohtajan nykyisen puheenjohtajan Markku Haapasalmen puheenjohtajakauden päättyessä. Haapasalmi on ilmoittanut, ettei asetu enää ehdolle puheenjohtajan tehtävään. Haapasalmi on toiminut Hiihtoliiton puheenjohtajana vuodesta 2017. Puheenjohtajan lisäksi johtokunnan varsinaisista jäsenistä puolet sekä kaikki varajäsenet ovat erovuoroisia.

Liittovaltuusto valitsee puheenjohtajan sekä johtokunnan jäsenet vaalivaliokunnan valmistelujen pohjalta. Valiokunnan tehtävänä on valmistella johtokunnan jäsenten nimitykset liittovaltuuston päätettäväksi. Valiokunnan puheenjohtajana toimii liittovaltuuston puheenjohtaja Arto Tolonen ja sen jäseninä varapuheenjohtajat Niina Meis sekä Miikka Himmi. Lisäksi valiokuntaan kuuluu kolme liittovaltuuston keskuudestaan valitsemaa jäsentä, jotka ovat Pirjo Karjalainen, Olli Lampinen ja Hannu Salmela. Lopulliset valinnat tekevään liittovaltuustoon kuuluu yhteensä 40 jäsentä. Maastohiihtoa edustaa 20, mäkihyppyä ja yhdistettyä 10 sekä alppilajeja 10 liittovaltuutettua.

Ehdokkaaksi puheenjohtajan tehtävään tai johtokunnan jäseneksi voi asettua ilmoittamalla halukkuudestaan vaalivaliokunnan puheenjohtajalle. Valiokunnalle voi myös suositella ehdokkaita (henkilön suostumuksella) johtokunnan jäseniksi tai varajäseniksi. Tieto ehdokkaaksi asettumisesta tai henkilön suosittelu tehtävään tulee toimittaa sähköpostitse 23.2. klo 16.00 mennessä osoitteeseen tolonen.arto@gmail.com. Viestin yhteyteen tulee liittää lyhyt ehdokasesittely sekä CV.

Johtokunnan henkilömuutosten lisäksi liittovaltuuston kokouksen asialistalla ovat muun muassa Suomen Hiihtoliiton ja Ski Sport Finlandin mahdollinen yhdistyminen, tilinpäätös ja vuosikertomus 2022–2023 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023–2024.

Johtokunnan erovuorossa olevat jäsenet:

Markku Haapasalmi, puheenjohtaja | Lauri Kettunen, mäkihypyn ja yhdistetyn edustaja | Sirpa Korkatti, maastohiihdon edustaja | Antti Kärävä, alppilajien edustaja | Rinna Ikola-Norrbacka, muu jäsen | Heikki Keskitalo, varajäsen | Riina Valto, varajäsen | Timo Sallinen, varajäsen | Anssi Pentsinen, varajäsen

Nykyinen Hiihtoliiton johtokunta
Hiihtoliiton liittovaltuusto 2022–2025