Tilikauden muutoksen ja mediatuottojen kirjanpitoon tulouttamisen seurauksena Hiihtoliiton tulos 2022–2023 on 1,28 miljoonaa euroa alijäämäinen – Hiihtoliitto on tehnyt uuden mediasopimuksen Infront Sports AG:n kanssa

Hiihtoliiton liittovaltuusto päätti maaliskuussa 2023 johtokunnan esityksen mukaisesti jatkaa Hiihtoliitto ry:n tilikautta viidellä kuukaudella. Päätöksen myötä mennyt tilikausi ajoittui poikkeuksellisesti ajanjaksolle 1.6.2022–31.10.2023. Jatkossa Hiihtoliitto ry:n toiminta ja tilikausi on 1.11.–31.10. aiemman 1.6.–31.5. sijaan. Mediatuottojen tulouttamisen, tilikauden muutoksen sekä yleisen hintatason nousun seurauksena Hiihtoliitto ry:n tilikauden 2022–2023 tulos on 1,28 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lisäksi Hiihtoliiton markkinointiyhtiön Nordic Ski Finland Oy:n tulos painui alijäämäiseksi Helsinki Ski Weeks -tapahtuman seurauksena.

– Tilikauden jatkaminen tehtiin toiminnan suunnittelun ja seurannan parantamiseksi. Ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa ja tehdyissä analyyseissa ei missään vaiheessa tullut esille, ettei mediatuottoja voi tulouttaa jatketun tilikauden osuudelle 1.6.-31.10.2023. Toimimme alun perin sen tulkinnan mukaan, että tulouttaminen tehdään, jolloin tilikauden tulos olisi ollut noin 200 000 euroa alijäämäinen. Tämän kerroimme julkisuuteen jo viime syksynä, kertoo Hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi.

Mediatuottojen tulouttaminen nousi kuitenkin uudelleen esiin tilinpäätöksen yhteydessä. Asian poikkeuksellisuuden sekä kirjanpidon asiantuntijoiden erilaisten tulkintojen takia Hiihtoliiton johtokunta halusi yksimielisesti selvittää mediasopimuksen tulouttamisen oikeellisuuden kirjanpitolain mukaan ja haki asiasta työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimivan kirjanpitolautakunnan lausunnon, joka saatiin 12.3.2024. Päätöksen myötä mediasopimus on nyt tuloutettu saadun virallisen ohjeistuksen mukaisesti siten, että FIS-kautta (1.7.–30.6.) koskeva sopimustuotto kirjataan Hiihtoliiton kirjanpitoon tapahtumittain. Näin ollen sopimustuotto kirjautuu kirjanpitoon ajanjaksolle 1.11.2023–31.3.2024, eli kokonaisuudessaan kuluvalle tilikaudelle.

– Käytännössä mediatuottojen tulouttaminen kirjanpitolautakunnan ohjeistuksen mukaisesti tarkoittaa, että menot ovat kirjautuneet tilikaudelle normaalisti, mutta mediatuotot eivät. Tästä aiheutuu iso tappio. Tällä ei kuitenkaan ole mitään vaikutusta kassatilanteeseen. Mediatuotot kirjautuvat tulouttamisen myötä vasta kuluvalle tilikaudelle. Asian merkityksellisyys tulee ilmi, kun tilikausia tarkastellaan samalta 12 kuukauden ajanjaksolta. Jos tilikausi olisi päättynyt aiempien vuosien tapaan 31.5.2023 olisi tilikauden tulos ollut noin 719 000 euroa alijäämäinen, Haapasalmi tarkentaa.

Hiihtoliiton markkinointiyhtiön Nordic Ski Finland Oy:n toiminta on vaikeutunut Helsinki Ski Weeksin kahden tappiollisen vuoden seurauksena. Nordic Ski Finlandin tulos on Helsinki Ski Weeksin seurauksena 632 000 euroa alijäämäinen.

– Mediatuottojen tulouttaminen, tilikauden muuttaminen sekä Helsinki Ski Weeks vaikuttavat merkittävästi menneen tilikauden tulokseen. Samaan aikaan on todettava, että kustannukset ovat kasvaneet ennakoitua suuremmin eivätkä tulomme ole kasvaneet samassa suhteessa. Tähän olemme reagoineet ja rakentaneet sopeuttamisohjelmaa sekä Hiihtoliitolle että Nordic Ski Finlandille, kertoo Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen.

– Positiivinen ja ensiarvoisen tärkeä asia on, että olemme solmineet uuden mediasopimuksen Infront Sports AG:n kanssa vuosille 2026–31. Sopimuksella turvataan Suomessa järjestettävien pohjoismaisten lajien maailman cup -tapahtumien sekä Maastohiihdon Suomen Cupin näkyvyys vapailla lineaarisilla kanavilla. Sopimus on myös taloudellisesti erittäin merkittävä ja luo meille vahvan pohjan toiminnalle pitemmällä aikavälillä, Hämäläinen jatkaa.

Hiihtoliiton liittovaltuusto kokoontuu lauantaina 23.3.2024 käsittelemään Hiihtoliiton tilinpäätöstä ja vuosikertomusta 2022–2023 sekä toimintasuunnitelmaa ja talousarviota 2023–2024. Liittovaltuusto valitsee kokouksessaan Hiihtoliitolle uuden puheenjohtajan sekä edustajat johtokuntaan erovuoroisten tilalle.