Suomen Hiihtoliitto ry:n ja sen kaupallisen markkinointiyhtiön Nordic Ski Finland Oy:n muutosneuvottelut päätökseen

Suomen Hiihtoliitto ry:n muutosneuvottelut on saatu päätökseen sekä liiton kaupallisen markkinointiyhtiö Nordic Ski Finland Oy:n toimenpiteet taloustilanteen sopeuttamiseksi määritelty. Osana Hiihtoliiton laajaa muutosprosessia käynnistettyjen muutosneuvotteluiden välitön talousvaikutus on noin 100 000 euroa. Lisäksi neuvotteluiden aikana on määritelty toimenpiteitä toiminta- ja kustannusrakenteen tervehdyttämiseksi, joilla tavoitellaan 150 000 – 200 000 euron säästöjä ennen kilpailukauden alkua. Toimenpiteet koskevat koko Hiihtoliiton ja Nordic Ski Finlandin henkilöstöä sekä toimintoja.

Muutosneuvotteluiden seurauksena Hiihtoliitto ry:n sekä Nordic Ski Finland Oy:n henkilöstö lomautetaan tehtävästä riippuen 4–8 viikon ajaksi. Lomautukset toteutetaan heinä-lokakuun aikana yksilöllisten aikataulujen mukaisesti. Henkilöresursseja supistetaan yhteensä kahden henkilötyövuoden (2 HTV) verran. Toimenpiteet eivät vaaranna urheilun ydintoimintoja. Huippu-urheilun toimintaedellytykset harjoituskauden aikana on rakennettu yhteistyössä Olympiakomitean ja kumppaneiden kanssa, ja harjoituskausi toteutetaan suunnitellun mukaisesti.

– Olemme lähteneet edistämään ratkaisukeskeisesti tarvittavia muutostoimenpiteitä toimintamme turvaamiseksi. Kuten olen aiemmin todennut, olemme olleet kierteessä, joka on tehnyt toiminnastamme haastavaa. Nyt meiltä pitää löytyä rohkeutta tehdä tarvittavat muutokset, joilla kierre saadaan pysähtymään. Haluan korostaa, että tarkastelemme tilannettamme pitkällä aikavälillä ja joudumme tekemään vaikeita päätöksiä. On ollut kuitenkin hienoa nähdä, että meillä on tällä hetkellä kykyä ja tahtoa tehdä välttämättömiä päätöksiä kestävän talouden ja toiminnan rakentamiseksi, kertoo Hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatti.

Muutosneuvotteluiden ja säästötoimenpiteiden taustalla ovat taloudelliset vaikuttimet. Työnantaja antoi ilmoituksen muutosneuvotteluiden käynnistämisestä 16.5., ja neuvottelut saatiin päätökseen 7.6. Toimenpiteet koskevat yhteensä 12:sta Hiihtoliitto ry:n sekä neljää Nordic Ski Finland Oy:n työntekijää.

Muutosneuvotteluiden lisäksi Hiihtoliiton muutosprosessin läpivientiä jatketaan johtokunnasta 21.4. muodostetun muutostyöryhmän johdolla. Ryhmän tehtävänä on valmistella muutostoimenpiteitä johtokunnan käsiteltäväksi. Muutostyöryhmään kuuluvat Sirpa Korkatti, Tony Kilponen, Mikko Wiren ja Lauri Kettunen. Taloushallinnon osalta Hiihtoliitto hyödyntää ulkopuolista asiantuntijatukea tilanneanalyysin tarkentamiseksi ja kehityskohteiden tunnistamiseksi. Muutosprosessin etenemisestä ja käytännön toimenpiteistä tullaan tiedottamaan avoimesti sitä mukaan, kun päätöksiä tehdään.