POW: Urheilijat toivovat enemmän ilmastopuhetta ja -tekoja

Talviurheilijoiden ilmastojärjestö Protect Our Wintersin (POW) toteuttama kyselytutkimus paljastaa urheilijoiden huolen ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista oman lajin harrastus- ja kilpailumahdollisuuksiin.

Talviurheilijoiden ilmastojärjestö Protect Our Winters Finland (POW) keräsi suomalaisilta kansallisen sekä kansainvälisen tason lumiurheilijoilta näkemyksiä ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista talvilajien nykytilanteeseen sekä tulevaisuuteen. Lajiliittojen ja seurojen kautta keväällä 2022 urheilijoille lähetettyyn kyselyyn vastasi 133 lumilajien urheilijaa. 

Kyselyn vastauksissa kuuluu urheilijoiden huoli sekä sekä haasteet oman lajiharjoittelun ja kestävämpien valintojen yhdistämisestä

Suurin osa kyselyyn vastanneista urheilijoista kokee, että ilmastonmuutos on jo viime vuosina vaikuttanut heidän arkeensa. Yhä lyhyemmät lumijaksot vaikuttavat kisakauden pituuteen, heikentävät harjoitteluolosuhteita merkittävästi sekä pakottavat urheilijat matkustamaan lumen perässä yhä enemmän.

Pohjois-Suomessa ja Lapissa on voitu järjestää alkukauden kilpailuja toistaiseksi vielä kohtuullisen lumivarmasti, mutta kansainvälisesti monia kisoja on jo jouduttu perumaan. Kilpailujen järjestämisen ja harjoittelumahdollisuuksien heikentyessä hupenevat ennen pitkää myös harrastajat. On kaikkien talviurheilijoiden etu, että talvien sateet tulevat lumena myös tulevaisuudessa.

Urheilijat kokevat, ettei heillä ole usein mahdollisuutta valita ympäristöystävällisempää toimintatapaa lajien tuoman kansallisen ja kansainvälisen matkustamisen vuoksi tai lajiliittojen ja urheilun kattojärjestöjen toimintatapojen takia. Samalla kyselyyn vastanneiden urheilijoiden kokemus oli, ettei ilmastonmuutoksesta juuri puhuta urheiluyhteisöissä (27,1%) tai aiheesta puhutaan vain hieman (45,1%) tai kohtalaisesti (22,6%). 

Lumiurheilijoiden ääni ei kuulu vielä laajasti ilmastovaikuttamisessa

Kysyttäessä urheilijoiden omista ilmastotoimista vastaajista vain 17,5% vastasi olevansa äänessä ilmastoaiheista. Syitä alhaiseen aktiivisuuteen olivat muun muassa ympäristön paine, epävarmuus ja pelko konflikteista. Näin aihetta kommentoi eräs vastaajista: 

“Oma rohkeuden puute ja konfliktien pelkääminen. En välttämättä uskalla ottaa ilmastoasioita puheeksi niin paljon kuin haluaisin.” 

POWin lähettiläs Enni Rukajärvi avaa omia motiivejaan aktivoitua ilmastotyössä kyselyn tuloksiin peilaten: 

‘’Huoli ilmastonmuutoksesta sai minut liittymään POWin lähettilääksi ja samassa minulle realisoitui vaikutusvaltani urheilijana. Mitä enemmän uskalsin puhua ilmastokriisistä, sitä enemmän media kiinnostui. Monella tapaa koen, että oman osuuteni ja parhaani tekeminen ilmaston puolesta on tärkeämpää kuin palkintokorokkeelle pääseminen kisassa.’’

Muutosta rakenteisiin ja lisää vastuunkantoa yhteistyökumppaneille

Urheilijoiden mielestä ilmastonmuutoksen hillinnässä olisi erittäin tärkeää, että myös lajiliittojen ja kattojärjestöjen toimintaa kehitettäisiin hiilineutraaliin suuntaan. Urheilijat toivovat ylemmiltä tahoilta konkreettisempia toimia, ja enemmistö vastaajista valitsisi yhteistyökumppaneiksi mieluiten yrityksiä, jotka pyrkivät toimimaan mahdollisimman kestävästi ja ilmastoystävällisesti.

Näin kyselyn tuloksia kommentoi entinen kilpahiihtäjä, POW-lähettiläs ja Kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) urheilijakomission jäsen Martti Jylhä:

“Ilmastokriisi kurittaa urheilua siinä missä muutakin maailmaa, ja moni talvilaji on täysin riippuvainen kylmistä talvista. Tulevaisuuden turvaaminen luulisi olevan koko urheiluyhteisön tärkeimpiä tavoitteita. Tätä urheilijat voivat – ja heidän pitäisikin vaatia kattojärjestöiltään.”

Martti Jylhä kannustaa silti myös urheilijoita olemaan äänessä ja vaikuttamaan. 

”Vaikka urheilijat ovat vain yksi sidosryhmä urheilussa, on se niistä kuitenkin kaikista se tärkein. Ilman urheilijoita ei olisi urheilua. Kansainvälisessä kilpaurheilussa muutokset tapahtuvat hitaasti, mutta urheilijoiden ääntä kuunnellaan juuri tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aiemmin.”

Lisätietoja ja kyselyn vastaukset

Lisätietoja: 
Noora Vihervaara
POW Toiminnanjohtaja 
noora@protectourwinters.fi 
puh. 0405255323 

Protect Our Winters Finland ry
Protect Our Winters (POW) on Yhdysvalloista lähtöisin oleva ilmastojärjestö talviurheilun ja -ulkoilun ystäville. POW Finland käynnisti toimintansa Suomessa talvella 2015. Kannustamme talven ystäviä tekemään ilmastonmuutokseen vaikuttavia päätöksiä päivittäisessä elämässään sekä vaikuttamaan yhteiskunnassa laajemmin.