Maastohiihdon johtoryhmä perehtyi kokouksessaan 14.8. lajin tilannekuvaan – valmennuksen rajapinnassa on laaja toimijaverkosto

Syyskauden ensimmäisessä kokouksessaan maastohiihdon johtoryhmä keskittyi juuri työnsä aloittaneen lajikoordinaattorin Jarmo Riskin tehtävään, tavoitteisiin sekä tilannekuvaan maastohiihdon kokonaisuudesta. Lajikoordinaattorin alustuksen mukaisesti tehtävässä korostuu toimintojen, systematiikan ja prosessien kuntoon laittaminen, mutta se edellyttää tarkempaa kuvaa halutusta tulevaisuudesta.

– Suunta-asiakirjan tekemisestä tehtiin linjaus kesäkuun kokouksessa ja nyt työ lähtee liikkeelle, johtoryhmän puheenjohtaja Sirpa Korkatti toteaa.

– Maastohiihto tarvitsee oman visionsa, määrittelyn keskeisistä toimenpiteistä ja muutostarpeista sekä resursseista, jotta tiedämme, mihin suuntaan tulevaisuutta viedään. Pelkkä intohimoinen tekeminen ei riitä – on oltava yhteinen tahtotila ja sen tueksi syntyy kehittyvä liittojohtoinen valmennusjärjestelmä, mutta samalla on kehitettävä mm. seuratyötä, kilpailujärjestelmää ja osaamista sekä tietysti varmistettava olosuhteet ja taloudelliset resurssit.

Johtoryhmä valtuutti lajikoordinaattorin kokoamaan työryhmän suunta-asiakirjan valmistelemiseksi ja tuomaan seuraavaan kokoukseen tarkennetun työsuunnitelman sekä ensimmäiset ajatukset kommentoitaviksi. Lisäksi johtoryhmä nosti esille piiri- ja aluetoiminnan kehittämismallin käynnistämisen, joka on Hiihtoliiton muutostilanteessa jäänyt odottamaan.

Ajankohtaisissa asioissa toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen totesi Hiihtoliiton tilanteen olevan haastava, mutta vakaa. Ikävät, mutta tilanteessa välttämättömät lomautukset ja henkilöstömuutokset vaikuttavat toimintaan: tässä tilanteessa priorisointi korostuu.

Kokouksen lopuksi Sirpa Korkatti nosti vielä esiin Jarmo Riskin esityksessä nousseen näkökulman:

– Meillä on laaja toimijaverkosto valmennuksen rajapinnassa; maajoukkueissa, toimintaympäristöissä sekä vahvoissa seuroissa ja yläkoululeirityksessä. On tärkeää saada toimijaverkoston roolit ja yhteiset toimintatavat selkeiksi, kehitettävä ja vahvistettava osaamisen jakamisen systematiikkaa sekä kytkettävä jokainen toimintaympäristö yhteisiin tavoitteisiin ja tekemisen tapoihin. Tätä työtä nyt teemme.

Syyskuussa johtoryhmän kokouksen agendalla ovat mm. Vuokatin Urheiluakatemia ja OVK- toimintaympäristö, olosuhdekartoituksen tilanne sekä maastohiihdon suunta-asiakirjan eteneminen.


Maastohiihdon johtoryhmän tehtävänä on ohjata, tukea ja kehittää maastohiihdon operatiivista urheilutoimintaa hyväksytyn toimintasuunnitelman ja budjetin puitteissa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Sirpa Korkatti ja jäseninä Esko Valikainen, Satu Kalajainen, Jukka Tahkola, Jussi Prykäri, Juha Toivo ja Mika Paananen.