Maastohiihdon johtoryhmä kokoontui 9.1.2024

Maastohiihdon johtoryhmän vuoden 2024 ensimmäisessä kokouksessa kuultiin Hiihtoliiton uuden toimintaympäristön rakentamisesta, maastohiihdon huippu-urheilutoiminnan kehittämisestä yhdessä Olympiakomitean kanssa ja tulevasta valmennuslinjauksen jalkautuskiertueesta sekä palattiin Svean kilpailuja järjestäviltä seuroilta perimään kuukausimaksuun. Lisäksi johtoryhmä päätti syksyn rullahiihdon SM-kilpailujen järjestäjät.


Hiihtoliiton toimintaympäristön kehittäminen on käynnissä

Toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen kertoi kokouksen aluksi, että Hiihtoliiton toimintaympäristön kehittäminen on käynnissä. Kokonaisuutta mietitään uusiksi, koska nykyisellä toimintamallilla jatkaminen on mahdotonta kustannustason nousun takia. Myös kansainvälisessä Hiihtoliitossa FIS:ssä on tulevaisuuskuvan rakentaminen käynnissä yhdessä kansallisten lajiliittojen kanssa. Johtoryhmän puheenjohtaja Sirpa Korkatti totesi, että osana tulevaisuuden määrittämistä on tehtävä Suomen Hiihtoliiton oma FIS-strategia kansainvälisiin asioihin vaikuttamiseksi.


Svea kohtelee seuroja tasavertaisesti koosta riippumatta

Järjestöpäällikkö Larissa Erola kertoi johtoryhmälle, että Svean kanssa on pidetty vielä palaveri kilpailuja järjestäviltä ja Kilmoa käyttäviltä seuroilta perittävästä 15 euron kuukausimaksusta. Svea on ilmoittanut, ettei kuukausimaksulle ole vaihtoehtoa ja se on pyrkinyt olemaan kohtuullinen maksun määrän suhteen. Svean normaali kuukausimaksu on 49 euroa. On poikkeuksellista, ettei maksua peritty seuroilta kahtena ensimmäisenä nykyisen Kilmon käyttövuotena. Svea ymmärtää etenkin pienten seurojen huolen asiassa, mutta kaikki seurat koosta riippumatta ovat Svealle samanlaisia asiakkuuksia ja kaikkia halutaan kohdella samalla tavalla. Jokainen seura on oma itsenäinen toimijansa, jolla on Svella oma palvelu ja asiakkuus, joten tilanne on käytännössä sama kuin olisi yli sata erillistä verkkokauppaa. Hiihtoliitto yhdessä Svean kanssa tekee vielä seuroille tiedotteen, jossa avataan tarkemmin Svean palvelua, johon sisältyvät mm. tilitysten jakaminen seuroille ja liitolle sekä palvelun ylläpito.


Tulevaisuuden maajoukkuemallin suunnittelu on aloitettu Olympiakomitean kanssa

Lajikoordinaattori Jarmo Riskin huippu-urheilukatsauksessa kuultiin tulevien maailmancupviikonloppujen suunnitelmista. Urheilijoiden valintakriteerejä eri kilpailuihin tullaan tarkentamaan väärinkäsitysten välttämiseksi. Urheilijasopimusten valmistelu kilpailukaudelle 2024–2025 alkaa helmikuussa ja sopimusten tulee olla valmiit, kun kansainvälinen kilpailukausi päättyy.

Urheilijavalinnat nuorten MM-hiihtoihin tehdään Tampereen-katsastusten 20.–21.1.2024 jälkeen.

Huoltotiimin työskentely on ollut todella vaativaa alkukauden aikana. Huoltotiimin satunnaiset epäonnistumiset suksien voitelussa fluorikiellon ollessa voimassa ensimmäistä kautta on käsitelty hyvässä hengessä, ja huollon reagointikyky on ollut kohtuullisen hyvä.

Yhteistyön kehittäminen ja tulevaisuuden maajoukkuemallin suunnittelu Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa on startattu. Puheenjohtaja Korkatti tiivisti keskustelun todeten: ”Maajoukkuetoiminnan toimintatavan tarkastelu on välttämätöntä ja sitä on jo tehty. On iso haaste saada uusi toimintatapa valmiiksi pian, mutta meidän tulee olla valmiita jo kauden päättyessä – se on sekä urheilijoiden että maajoukkuevalmentajien näkökulmasta oleellista. Olen tästä prosessista luottavainen”.

Liittovaltuuston puheenjohtaja Arto Tolonen muistutti myös seuratyön tärkeydestä maajoukkuetoiminnan taustalla.


Valmennuslinjausta jalkautetaan seuroihin kevään aikana, maajoukkuevalmentajat mukana

Syksyllä 2023 pidetyssä valmennustiimin kokouksessa keskusteltiin maajoukkuevalmentajien osaamisen jakamisesta ja osallistamisesta seuratyöhön. Maastohiihdon valmennuslinjauksen jalkautuskiertue seuroissa, piireissä ja toimintaympäristöissä toteutetaan huhti-kesäkuun aikana. Kiertuetta varten on tehty tarvekartoitusta ja kiertueen vetävät maajoukkuevalmentajat. Tilaisuuksia on alustavasti kaksitoista. Asiasta aletaan viestiä tarkemmin helmikuun alussa.

Johtoryhmä keskusteli seurojen osallistamisesta myös maastohiihdon suunta-asiakirjan tekemiseen ja totesi, että se voidaan ensimmäisessä vaiheessa sisällyttää valmennusjärjestelmän jalkautuskierrokseen.

Lajikoordinaattori nosti vielä esiin, että piiri- ja aluetoiminnan elvyttämisessä olisi mahdollista tehdä yhteistyötä Ampumahiihtoliiton kanssa mm. alueiden yhteisten kesäleirien merkeissä. Asian valmistelua päätettiin jatkaa.


Syksyn rullahiihdon SM-kilpailut käydään Vuokatissa ja Joensuussa

Johtoryhmä myönsi tulevan syksyn rullahiihdon SM-kilpailujen järjestelyoikeudet kilpailuryhmän esityksen mukaisesti Vuokatti Sport Clubille (aikuiset) ja Joensuun Katajalle (veteraanit).


Kokouksen lopuksi todettiin ilolla, että St1-hiihtokampanja toteutuu toisena talvena peräkkäin neljällä paikkakunnalla 5.2.–31.3.2024. Kampanjan ideana on tukea erityisesti autoilijoiden tiehyvinvointia tarjoamalla tiellä liikkujille virkistäytymismahdollisuuksia auton tankkauksen ja kahvitauon ohella.


Maastohiihdon johtoryhmän seuraava kokous pidetään 5.2.2024.


Maastohiihdon johtoryhmän tehtävänä on ohjata, tukea ja kehittää maastohiihdon operatiivista urheilutoimintaa hyväksytyn toimintasuunnitelman ja budjetin puitteissa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Sirpa Korkatti ja jäseninä Esko Valikainen, Satu Kalajainen, Jukka Tahkola, Jussi Prykäri, Juha Toivo ja Mika Paananen.