Liittovaltuusto hyväksyi Hiihtoliiton päivitetyn strategian 2023–2026

Torstaina 11.5. pidetty liittovaltuuston kokous hyväksyi Hiihtoliiton päivitetyn strategian vuosille 2023–2026 kokouksessa esitellyillä lisäyksillä ja käsitteli toiminta- ja tilikauden muutoksesta aiheutuvat muut sääntömuutokset. Lisäksi kokouksessa esiteltiin Suomen Hiihtoliiton ry:n ja Ski Sport Finland ry:n mahdollisen yhdistymisen valmistelun tilannetta sekä yhteenveto selvitystyöhön nimettyjen työryhmien SWOT-analyyseista.

Hiihtoliiton päivitetty strategia 2023–2026

Kokouksessa esiteltiin Hiihtoliiton strategiapäivitys sekä sen valmisteluprosessi. Päivitetyssä strategiassa Hiihtoliiton visio on määritelty seuraavasti: 1) Vaalimme lumilajien paikkaa suomalaisten sydämissä: vetovoima, lajien keskinäinen asetelma, 2) Luomme yhteisöllisiä kokemuksia lajien parissa: seurat, tapahtumat, kotikatsomot, 3) Teemme töitä sellaisten olosuhteiden eteen, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia lumilajeista, niin tavoitteellisessa huippu-urheilussa kuin harrastajina. 

Strategian painopisteiksi on määritelty: menestyvä huippu-urheilu, kehittyvä seuratoiminta sekä olosuhteet. Tavoitteena ovat harrastajamäärien kasvattaminen seuroissa, seurojen aktiivisuuden ja osaamisen kehittäminen, huippu-urheilumenestys, tasapainoisen ja vakaan talouden varmistaminen, olosuhteiden varmistaminen osaamista ja vaikuttamistyötä kehittämällä sekä lajien vetovoimaisuuden vaaliminen. Kokouksessa käsiteltiin myös strategian keskeiset toimenpiteet, aikataulut sekä mittarit. 

Liittovaltuuston hyväksyi päivitetyn strategian vuosille 2023–2026 kokouksessa esitellyillä lisäyksillä.

Toiminta- ja tilikauden muutoksesta aiheutuvat muut sääntömuutokset

Liittovaltuuston ylimääräisessä kokouksessa 30. maaliskuuta päätettiin yksimielisesti muuttaa Suomen Hiihtoliitto ry:n toimintasääntöjen pykälään 26, että liiton toiminta- ja tilikausi on 1.11.–31.10. aiemman 1.6.–31.5. sijaan. Samoin päätettiin yksimielisesti jatkaa kuluvaa tilikautta 1.6.2022–31.5.2023 viidellä kuukaudella niin, että se päättyy 31.10.2023.

Liittovaltuuston kokouksessa 11.5. päätettiin Suomen Hiihtoliitto ry:n toimintasääntöjen muuttamisesta varsinaisten liittokokouksen ja liittovaltuuston kokouksen ajankohtien osalta liiton toiminta- ja tilikauden ollessa jatkossa 1.11.–31.10. Kokouksessa päätettiin, että varsinainen liittokokous pidetään joka toinen vuosi loka-maaliskuussa johtokunnan määrätessä tarkemman kokousajan ja -paikan. Liittovaltuustolla on vuosittain yksi varsinainen kokous, joka pidetään helmi-maaliskuussa.  

Liittovaltuuston jäsenet valitaan seuraavan kerran varsinaisessa liittokokouksessa lokakuussa 2024 – maaliskuussa 2025. Johtokunnan puheenjohtaja, jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet valitaan seuraavan kerran liittovaltuuston varsinaisessa kokouksessa helmi-maaliskuussa 2024.