Lasten ja nuorten ajatuksia maastohiihdon tulevaisuudesta kartoitettiin kansainvälisen kyselyn avulla – ”Nuoret ovat avoimia ja kokeilunhaluisia uusille asioille”

© Kimmo Rauatmaa

Kansainvälisen Hiihtoliiton (FIS) maastohiihdon lasten ja nuorten kysymyksistä vastaava alakomitea teetti tänä vuonna kyselyn, jossa selvitettiin maastohiihdossa kilpailevien lasten ja nuorten ajatuksia lajin tulevaisuudesta. Kysely toteutettiin englanniksi, ja se sisälsi kysymyksiä muun muassa hiihtotavoista, kilpailumuodoista, harjoitusmääristä ja motivaatiosta harrastamista kohtaan. 

Kyselyyn osallistuneita maita oli yhteensä 22. Alakomitea oli toteuttanut pari vuotta sitten saman tyyppisen kyselyn, jolloin kyselyyn osallistui viisi maata. Tämän vuoden kyselyssä vastaajia oli yhteensä noin 2000, ja suomalaisia kyselyyn osallistui noin 200. Kyselyyn osallistuneiden lasten ja nuorten ikähaarukka oli 13–20 vuotta. 

Keskeiset huomiot kyselyn tuloksista

Kyselyn vastauksissa nousi vahvasti esiin lasten ja nuorten arvostus perinteistä hiihtotapaa kohtaan niin kansainvälisesti kuin Suomenkin osalta. Peräti 93 % vastaajista haluaa säilyttää sekä perinteisen että vapaan hiihtotavan myös tulevaisuudessa.

FIS muutti tälle kaudelle naisten ja miesten kisamatkat yhteneväisiksi, joten kyselyssä haluttiin kartoittaa lasten ja nuorten ajatuksia aiheeseen liittyen. Kisamatkojen yhtenäistäminen saa kannatusta myös heidän keskuudessaan. Lisäksi viime kaudella maailmancupeihin mukaan tulleet sekaviestit ovat toivottuja lasten ja nuorten kilpailuissa tulevaisuudessa.

Motivaatiotekijöiden osalta lasten ja nuorten vastauksissa erottuivat selvästi oman kehityksen näkeminen ja seuraaminen sekä innokkuus kilpailemista kohtaan. Myös perheenjäsenillä, kavereilla ja seuroilla on merkittävä rooli, kun lapsi tai nuori pohtii hiihtoharrastuksen jatkamista. Lisäksi Suomen osalta muutamissa vastauksissa nostettiin esiin opettajien positiivinen vaikutus hiihtoharrastuksen aloittamiselle.

Kyselyssä kartoitettiin myös koronaviruksen vaikutusta lasten ja nuorten harjoitteluun. Suurin osa vastaajista koki, ettei koronaviruspandemia ole vaikuttanut negatiivisesti heidän harjoitteluunsa. Monet vastasivat harjoittelumotivaation pikemminkin kasvaneen pandemian aikana.

FIS:n maastohiihdon lasten ja nuorten kysymyksistä vastaavan alakomitean puheenjohtaja Satu Kalajainen näkee kahden kyselyn tulosten välillä selviä yhteneväisyyksiä. 

– Toteutimme kaksi vuotta sitten hyvin samanlaisen kyselyn pois lukien koronavirukseen liittyvät kysymykset sekä uudet trendit sekaviestien ja yhteneväisten kilpailumatkojen osalta. Kahden vuoden takaisen ja tämän uusimman kyselyn perusteella voidaan todeta, ettei suuria muutoksia mielialailmastoon ole juurikaan tullut. Tämän kauden uutuudet uppoavat nuoriin hyvin, ja nuoret tuntuvat olevan hyvin avoimia ja kokeilunhaluisia uusille asioille tulevaisuudessa. Ylipäätään oli hienoa, että saimme niin paljon vastauksia maailmalta ja tietenkin Suomesta, Kalajainen summaa. 

Kyselyn vastauksissa nousi kuitenkin esiin, ettei monilla lapsilla ja nuorilla ole toista lajia, jota he harrastavat kilpatasolla. Kalajainen pitää löydöstä hivenen arveluttavana.

– Kansainvälisesti mennään ’muiden mukana’ ja pidän sitä hieman huolestuttavana. Tyypillisesti hiihtolajien huippuja haastatellessa nousee esiin lähes poikkeuksetta urheilijoiden monipuolinen urheilutausta lapsuudessa ja nuoruudessa. Tähän mielestäni kannattaa kiinnittää huomiota. Hiihdossa nimenomaan kannustamme harrastamaan vähintään myös toista lajia, Kalajainen toteaa.