Kutsu liittokokoukseen 15.10.2022

Suomen Hiihtoliitto ry:n sääntömääräinen liittokokous pidetään lauantaina 15. lokakuuta 2022 kello 11.15.

Kokouspaikkana on VALO Hotel, Mannerheimintie 109, HELSINKI.

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Osallistumislinkki toimitetaan mukaan ilmoittautuneille ennen kokousta. Myös mahdollinen äänestäminen mahdollistetaan etäosallistujille.

Hiihtoliiton sääntöjen 14 §:n mukaan varsinainen liittokokous pidetään joka toinen vuosi touko-lokakuussa johtokunnan määrätessä tarkemman kokousajan ja -paikan.

Kokouskutsu julkaistaan Liiton internetsivustolla ja lähetetään seuroille postitse tai sähköpostitse vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta. Liittokokouksessa äänioikeutta käyttävät Liiton seurat, joilla on oikeus lähettää kokoukseen yksi (1) äänioikeutta käyttävä edustaja ja kaksi (2) lisäedustajaa. Lisäedustajilla on vain puheoikeus. Kullakin äänioikeutta käyttävällä edustajalla on yksi ääni.

Edustaja voi kokouksessa edustaa vain yhtä seuraa.

Liittovaltuuston ja johtokunnan jäsenillä on äänioikeus vain seurojen edustajina, muussa tapauksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kokoukseen ilmoittaudutaan 27.9.2022 mennessä linkin kautta:

Lähikokoukseen ja kokouksen jälkeiselle lounaalle osallistuvat
Etäkokoukseen ja lähikokoukseen ilman lounasta osallistuvat

Ilmoittautuminen koskee sekä seuran äänioikeutta käyttävää edustajaa että lisäedustajia ja kaikkia muita kokoukseen osallistuvia.

Mikäli Suomisport-ilmoittautuminen ei onnistu, voit ilmoittautua sähköpostitse: larissa.erola@hiihtoliitto.fi.
Ilmoita edustamasi seura sekä puhelinnumerosi ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautumisen lisäksi tulee toimittaa valtakirja seuran virallisilla allekirjoituksilla varustettuna osoitteeseen larissa.erola@hiihtoliitto.fi.
Lataa valtakirjamalli tästä.

Liittokokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Ohessa kokouksen esityslista.

SUOMEN HIIHTOLIITTO ry
Markku Haapasalmi
Puheenjohtaja