Kohti ammattimaisempaa seuratoimintaa

Seuratoiminnan ammattimaistuminen voidaan lausahduksena ymmärtää hyvin monella tavalla. Toisaalta voidaan ajatella, että se käsittää puhtaasti ammattilaisten palkkaamisen organisaatioihin vapaaehtoisten rinnalle, toisaalta taas kuvaa voidaan laajentaa ymmärtämään asiantuntijuuden ja osaamisen kehittymistä organisaatioissa. Kannustamme hiihtoseuroja kohti ammattimaisempaa seuratoimintaa, joka kattaa molemmat yllä mainitut kuvaukset. Strategian mukaisesti tuemme seuroja matkalla kohti elinvoimaisempaa seuratoimintaa. Kaksiosaisen artikkelin ensimmäisessä osassa tarkastelemme ammattilaisten palkkaamisen tulokulmaa ja toisessa osassa keskitymme osaamisen kehittämisen ratkaisuihin.

Miten voimme tukea seuroja ammattilaisten palkkaamisessa?

Ammattilaisten palkkaaminen seuratoiminnan tueksi on iso päätös, jota jokaisessa seurassa tulee huolella tarkastella. Palkkaaminen sitoo taloudellisia resursseja, mutta vaatii myös ohjausta ja tukea. Parhaimmillaan seuratoiminnan ammattilainen tuo kuitenkin toimintaan mukaan jatkuvuutta mahdollistaen seuratoiminnan kehityksen uudet askeleet. Tärkeää on muistaa, että palkattu seuratoimija ei korvaa vapaaehtoisten arvokasta panosta seuratoiminnan mahdollistajana.

Jos seura on kiinnostunut ammattilaisen palkkaamisesta, suosittelemme käymään Olympiakomitean noin 20 minuuttia kestävän Seura työnantajana -verkkokoulutuksen. Omaa tietämystään kannattaa kartuttaa myös tutustumalla Seura palkkaa ammattilaisen – työkirjaan sekä Päätä oikein -käsikirja, järjestötoiminnan lainsäädännön tietopankkiin. Palkkauksen isoimpana kompastuskivenä on usein raha, mutta etenkin ensimmäisiin palkkaushankkeisiin on mahdollista saada tukea erilaisten avustushakemusten, kuten OKM-seuratuen kautta.

Mikäli palkkausprosessi mietityttää, myös Hiihtoliiton asiantuntijat antavat sparrausapua prosessin eri vaiheissa. Oli sitten kyse työnkuvan muotoilusta, työsopimuksen laatimisesta tai vain yleisesti keskustelusta, sopisiko ammattilainen meidän seuratoimintaamme, kannattaa seuratoiminnan kehittäjiin olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Autamme parhaamme mukaan. Tukea prosessin eri vaiheisiin antavat myös Liikunnan aluejärjestöt, jotka esimerkiksi järjestävät paljon koulutuksia hallintoon liittyen.

Kun prosessi etenee siihen vaiheeseen, että on aika tehdä työilmoitus ja etsiä sopivaa tekijää, Hiihtoliitto antaa myös viestinnällistä tukea hiihtoseurojen rekrytointi-ilmoituksille. Seurojen kannattaa ensisijaisesti hyödyntää omat kanavansa ja mahdollisuutensa, mutta sen jälkeen rekrytointi-ilmoituksen voi myös lähettää seurakehittäjille, jotka nostavat ilmoituksen esille Hiihtoliiton kanavissa.