Kansainvälinen hiihtoliitto myönsi lisäaikaa Lahden 2029 MM-kisojen hakuprosessiin – Suomen Hiihtoliitto jatkaa hakuprosessia yhteistyössä Lahden kaupungin ja Lahden Hiihtoseuran kanssa

Kansainvälinen hiihtoliitto (FIS) on myöntänyt lisäaikaa Lahden 2029 MM-kisojen hakuprosessiin 4. heinäkuuta asti, jolloin järjestelysopimus on allekirjoitettava FIS:n kanssa. Päätös vuoden 2029 MM-kisoista sekä kisojen järjestelysopimus oli Kansainvälisen hiihtoliiton aikataulun mukaan tarkoitus allekirjoittaa 4.6. FIS-kongressissa Reykjavikissa. Suomen Hiihtoliitto oli kuitenkin etukäteen informoinut Kansainvälistä hiihtoliittoa, Lahden kaupunkia sekä Lahden Hiihtoseuraa, että hakuprosessiin ja järjestelysopimuksen allekirjoittamiseen Kansainvälisen hiihtoliiton kanssa tarvitaan lisäselvitysaikaa Hiihtoliiton taloudellisesta tilanteesta johtuen.

Hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatti tarkentaa, että Suomen Hiihtoliitto ei voi allekirjoittaa järjestelysopimusta Kansainvälisen hiihtoliiton kanssa ennen kuin Hiihtoliitto, Lahden kaupunki sekä Lahden Hiihtoseura ovat päässeet yksimielisyyteen MM-kisojen paikallisesta kustannustenjakosopimuksesta.

– Meillä on vakaa yhteinen tahtotila Lahden kaupungin ja Lahden Hiihtoseuran kanssa päästä yksimielisyyteen paikallisesta kustannustenjakosopimuksesta. MM-kisojen hieno tarina Lahdessa ansaitsee jatkoa. Yhteisenä tavoitteenamme on, että kisat järjestetään, mutta ei millä hinnalla hyvänsä. Suomen Hiihtoliitolla on merkittävä perintö ja historia suomalaisen hiihtourheilun edistäjänä, menestyksen tuojana sekä jännityksen, ilon ja jaettujen kokemusten jakajana. Samalla meillä on vastuu huolehtia, että Hiihtoliitto on taloudellisesti kestävällä pohjalla sekä kisoihin mentäessä, että kisojen jälkeen, Korkatti kertoo.

MM-kisojen kaltaisten suurtapahtumien mukanaan tuomat talousvaikutukset alueelle ja sen yrityksille ovat merkittävät. Puhutaan jopa 40 miljoonan euron suorasta talousvaikutuksesta Lahden talousalueelle. Lahden 2029 MM-kisoilla on potentiaalia olla taloudellinen menestys niin kisajärjestäjille kuin koko Suomelle. Samalla Lahti tekisi historiaa, sillä mikään muu kaupunki ei ole isännöinyt pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisoja kahdeksaa kertaa.

– Tiedostamme varmasti kaikki, miten tärkeä tapahtuma MM-kisat ovat sekä Lahden kaupungille, Hiihtoliitolle ja Lahden Hiihtoseuralle, joten uskomme, että löydämme yhdessä tarvittavat keinot kisojen järjestämiseksi. Vastuullisen johtamisen näkökulmasta olisi kuitenkin vastuutonta ottaa näin epävakaassa taloustilanteessa MM-kisojen järjestelyvastuu, ennen kuin olemme yhdessä löytäneet kestäviä ratkaisuja, jotka varmistavat tasapainoisen talouden, Korkatti sanoo.