Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen jättää tehtävänsä osana Hiihtoliiton muutosprosessia

Kuva: Jesse Väänänen

Suomen Hiihtoliitto on aloittanut prosessin, jonka tavoitteena on johtokunnan johdolla määritellä vaadittavat muutostarpeet toiminnan kehittämiseksi ja selkeyttämiseksi. Konkreettiset kehitystoimet tullaan määrittelemään kuluvan kevään ja kesän aikana. Osana muutosprosessia on päätetty, että Hiihtoliiton toiminnanjohtajana vuodesta 2019 toiminut Ismo Hämäläinen jättää tehtävänsä ja jatkaa organisaatiossa asiantuntijaroolissa kesäkuun loppuun asti.

Hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatti kiittää Hämäläistä lumilajien eteen tehdystä työstä. Muutostarpeista johtuen Hiihtoliitossa on välttämätöntä tehdä selkeitä muutoksia, niin johtamisjärjestelmän, talouden kuin toiminnan suhteen.

– Haluan kiittää Ismoa kaikesta siitä kovasta työstä, jota hän on lajiemme eteen tehnyt. Ismon toimikausi on ollut erittäin haasteellinen ja yhteiskunnallinen tilanne on auttamatta heijastunut toimintaan. Tällä hetkellä meillä on iso muutostarve ja tulevaisuuden rakentaminen vaatii uudenlaista tekemistä. Näin ollen vaikeitakin päätöksiä on tehtävä. Meidän tulee kyetä uusiutumaan, kehittämään toimintaamme sekä määritellä uudelleen, mitä Hiihtoliitto on tulevaisuudessa. Haasteemme johtuvat pitkälti taloustilanteesta, mutta meidän on kyettävä kehittämään myös rakenteita ja toimintakulttuuria. Tehty ratkaisu on ensimmäinen askel muutoksessa, kertoo Hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatti.

Ismo Hämäläinen kertoo viimeisen vuoden olleen raskasta aikaa koko organisaatiolle. Nyt on molempien osapuolten näkökulmasta oikea hetki muutokselle.

– Muutoksen eteenpäin vieminen vaatii johtokunnalta ratkaisuja ja tässä kohtaa se tarkoittaa, että jatkan organisaatiossa asiantuntijaroolissa erikseen sovituissa asioissa kesäkuun loppuun saakka. Haluan kiittää ajasta, jonka olen saanut työskennellä suomalaisen lumiurheilun eteen. Olen saanut työskennellä hienojen ihmisten kanssa, jotka ovat intohimoisesti pyrkineet edistämään lajiemme kehitystä, Hämäläinen kertoo.

Hiihtoliiton muutosprosessin etenemisestä sekä uuden toiminnanjohtajan hakuprosessista tiedotetaan myöhemmin erikseen.