Hiihtoliiton johtokunnan kokous 26.4.2023: Hiihtoliiton ja Ski Sport Finlandin mahdollisen yhdistymisen valmistelun status ja Ruka master plan

Kokouksessa syvennyttiin Suomen Hiihtoliiton ja Ski Sport Finlandin mahdollisen yhdistymisen valmisteluun, joka on käsittelyssä liittovaltuuston ylimääräisessä kokouksessa 11.5. Keskustelua käytiin nimettyjen työryhmien tuottamien SWOT-analyysien pohjalta, joiden todettiin tuoneen laajamittaisesti esiin mahdolliseen yhdistymiseen liittyvät näkökohdat. Yhdistymisprosessin valmistelun facilitaattori Petri Raatikainen esitteli SWOT-tuloksia, joiden pääkohdissa painottuivat tarkoin analysoituun talouteen linkittyvät aspektit niin uhkina kuin mahdollisuuksinakin. Suurena mahdollisuutena nähtiin liiton painoarvon ja kilpailukyvyn kasvattaminen niin kansallisessa kuin kansainvälisessäkin vaikuttamistyössä, mukaan lukien vipuvoiman kasvattaminen kaupallisella puolella. Osaamisen nykyistä tehokkaampi jakaminen nähtiin mahdollisuutena, mutta samalla painotettiin henkilöstöresursoinnin riittävyyden tärkeyttä. Huippu-urheilun osalta keskustelussa keskiöön nousivat mm. terästetty urheilujohtaminen, valmennusosaamisen jakaminen ja valmentajayhteisön muodostuminen. Eri lajien yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamisen tärkeys myös seuratoiminnassa nostettiin vahvasti esiin, samalla kun korostettiin että mahdollisen yhdistymisen myötä yhteisen viestin tulee olla kaikilla tasoilla aidosti yhteiseksi koettu. 

Hiihtoliiton päivitetty strategia 2023–2026 on hyväksyttävänä niin ikään liittovaltuuston ylimääräisessä kokouksessa 11.5. Johtokunnan kokouksessa käydyssä keskustelussa täsmentyivät vielä strategian viimeistelyn painopisteet: mittareiden terävöittäminen ja osan tavoitteista konkretisointi. 

Johtokunnan kokouksen toisena pääkohtana oli Ruka master plan ja pitkän aikavälin yhteistoimintasuunnitelman tarkastelu. Asiaa Kuusamon päästä esittelivät Kuusamon Eräveikkojen puheenjohtaja Matti Heikkilä ja kaupunginjohtaja Jouko Manninen. Heikkilän alustuksessa korostui Hiihtoliiton, Kuusamon Erä-Veikkojen ja Kuusamon kaupungin välisen tiiviin yhteistyön merkitys. Rukan maailmancup samoin kuin nykyinen yhteistyö nähdään kaikkien osapuolten toimesta erittäin myönteisinä, mutta samalla haasteita koetaan aiheutuneen mm. kisakalenterin myöhäisistä vahvistumisaikatauluista. Kustannuksiin sitoutuminen, lumivarmuuden takaaminen samoin kuin leiriolosuhteet tulevaisuudessa mahdollisesti pidemmille viipymille edellyttäisivät aikaisempia vahvistuksia ja sitoumuksia myös Kuusamon ulkopuolisilta tahoilta. Kokouksessa esiteltiin lisäksi kaupungin kehittämistavoitteita, jotka tekisivät paikallisista olosuhteista hiihtolajeille nykyistäkin suotuisampia. Johtokunnasta kerrottiin, että FIS ei tee ennakkosopimuksia kisojen järjestämisestä minkään tahon kanssa ja että kalenterien myöhäinen vahvistuminen on haaste kaikille. Tilanteen parantamiseksi tehdään aktiivista vaikuttamistyötä mm. muiden Pohjoismaiden kanssa.

Talouskatsauksessa käytiin läpi maaliskuun taloustilanne, jossa todettiin erityisesti Salpausselän kisojen olleen suuri ponnistus. 

Kokouksessa tehtiin päätös lisenssien ja Skipassien hintojen 10 % korotuksesta kaudella 2023–2024 yleisen kustannustason nousun takia, ml. Suomisport-palvelun teknisen toteuttajan hinnankorotus per maksutapahtuma. 

Kaupallisessa katsauksessa kerrottiin myynnin pääfokuksen olevan nyt maajoukkuesopimuksissa ja yleissopimuksissa sekä Rukan maailmacupin tuotteistuksessa. Kumppanitilanne on edeltäviin vuosiin peilaten suosiollinen valtaosan kumppanisopimuksista jatkuessa. Seuraavassa johtokunnan kokouksessa käydään läpi raportti ja talouskatsaus Helsinki Ski Weeksin osalta.

Seuraava kokous pidetään 23.5.2023.

Johtokunta toimii Hiihtoliiton lain mukaisena hallituksena ja toimeenpanevana elimenä edistäen, ohjaten ja valvoen kaikin tavoin maamme hiihtourheilun kehitystä. Johtokunnassa toimii puheenjohtajana Markku Haapasalmi, maastohiihdon edustajina Sirpa Korkatti ja Maria Sorvisto (varajäsen Heikki Keskitalo), mäkihypyn ja yhdistetyn edustajina Lauri Kettunen ja Juhani Huhtala (varajäsen Riina Valto), alppilajien edustajina Martti Uusitalo ja Antti Kärävä (varajäsen Timo Sallinen) sekä muina jäseninä Rinna Ikola-Norrbacka ja Juha Kolu (varajäsen Anssi Pentsinen).