Maastohiihdon johtoryhmä kokoontui 17.5.2023

Maastohiihdon johtoryhmä kävi toukokuun kokouksessaan lähetekeskustelun maastohiihdon työryhmien toiminnasta ja ryhmissä käsiteltävistä asioista alkavalla kaudella 2023–2024. Kokouksessa kuultiin myös terveiset Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n kevätkokouksista, 11.5. pidetystä liittovaltuuston ylimääräisestä kokouksesta sekä 12.–13.5. pidetystä Seuraseminaarista.


Lajin ja seurojen hyvinvointi viitoittaa tien menestykseen – suomalaisen maastohiihdon tulevaisuuden suunta määriteltävä uudelleen

Puheenjohtaja Sirpa Korkatti totesi kokouksen aluksi kohdanneensa paljon maastohiihdon seura- ja lajiväkeä eri tilaisuuksissa kevään aikana.

– Lajin ja seurojen hyvinvointi viitoittaa tien menestymiseen jatkossa. Lajin vetovoima ja pitovoima on saatava kuntoon ja myös rytmin muutosta vaaditaan. Kaikkien on nostettava kunnianhimonsa tasoa – hyvä perustekeminen ei riitä eteenpäin menemiseksi. Kehityksen tapahtumiseksi tarvitaan jotain uutta uudelle kaudelle. Suomalainen maastohiihto tarvitsee oman tulevaisuuden suuntansa uudelleen määrittelyn. Tämä työ on käynnistettävä kesän jälkeen ja siihen on osallistettava niin seurakenttää kuin huippu-urheilun toimijoita ja keskeisiä sidosryhmiämme, Korkatti toteaa.


Työryhmien toimittava toisiaan tukevasti ja seurattava kansainvälistä kehitystä

Johtoryhmä keskusteli ja antoi evästyksiä maastohiihdon työryhmien toiminnalle alkavalle kilpailukaudelle 2023–2024. Työryhmillä on oltava selkeät työnkuvat ja vuosikellot. Työryhmien tulee toimia toisiaan tukevasti ja niiden toimintaa on ohjattava ja koordinoitava. Johtoryhmä antaa työryhmille tarvittaessa valmistelutehtäviä ja työryhmät raportoivat johtoryhmälle.

Ajankohtaisia työryhmissä käsiteltäviä asioita ovat mm. fluorivoiteiden käyttökielto ja sen vaikutukset kansalliseen kilpailutoimintaan sekä tämän viestiminen kentälle ja erilaisten kilpailumuotojen ja -matkojen huomioiminen kotimaisessa kilpailukalenterissa.

– Työryhmien kanssa on lisättävä vuoropuhelua ja työryhmien puheenjohtajat on kutsuttava koolle tai mukaan johtoryhmän kokoukseen. Meidän tulee myös varmistaa kansainvälisen kilpailutoiminnan kehityksen seuraaminen kansallisessa toiminnassa, puheenjohtaja Korkatti muistuttaa.

Maastohiihdon kilpailujärjestelmän kehittämistyöryhmä kokoontui toukokuun alussa uuden puheenjohtajansa Jussi Simulan johdolla. Työryhmän tavoitteiksi on aikanaan määritelty nykymaastohiihdon haasteisiin vastaaminen, rullahiihtostrategian laatiminen ja huipputasoa seuraavan tason kilpailutoiminnan kehittäminen. Kokouksessa keskusteltiin työryhmässä alkavalla kaudella käsiteltävistä asioista ja päätettiin työskentelytavaksi, että asioita valmistellaan esiteltäviksi työryhmän jäsenistä koostuvissa pienemmissä ryhmissä. Seuraavan kokouksen teemana 5.6.2023 on viestikulttuuri.

Sääntöryhmän puheenjohtaja Jussi Prykäri kertoi sääntöryhmän saaneen hyvää palautetta mm. parahiihdon TD-koulutuksesta, joka toteutetaan ensimmäistä kertaa tänä kesänä 19.7.2023 verkkokoulutuksena.


Terveiset kevään kokouksista

Toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen toi johtoryhmälle terveiset FIS:n kevätkokouksista. FIS kiitteli Lahden ja Rukan maailmancup-tapahtumia. Suomella on hyvät suhteet FIS:iin ja Suomea ja Suomen komiteajäsenten mielipiteitä arvostetaan. Pohjoismaiden tarpeita edistetään FIS:ssä yhteisvoimin. FIS:n uudelleen organisoituminen aiheuttaa pieniä haasteita, mutta Rukan ja Lahden maailmancupit ovat kilpailukalenterissa omilla paikoillaan alkavalla kaudella.

FIS:n maastohiihdon nuorisokomitean puheenjohtaja Satu Kalajainen kertoi komitean ajankohtaisiksi asioiksi mm. naisten ja miesten yhtenäistetyt kilpailumatkat ja sekaviestit. FIS on päättänyt perustaa myös maastohiihdon kehittämisryhmän.

Liittovaltuuston puheenjohtaja Arto Tolonen toi terveiset 11.5.2023 pidetystä liittovaltuuston ylimääräisestä kokouksesta, jossa hyväksyttiin muutamin täsmennyksin Hiihtoliiton päivitetty strategia vuosille 2023–2026 ja sääntömuutokset varsinaisten liittokokouksen ja liittovaltuuston kokouksen ajankohtien osalta sekä esiteltiin SHL:n ja SSF:n mahdollisen yhdistymisen valmistelun tilannetta.


Seuraseminaarissa verkostoiduttiin – miten lisää seuroja paikalle

Seuraseminaari järjestettiin 12.–13.5. Vierumäellä. Seminaarissa oli 21 Hiihtoliiton jäsenseuraa edustettuina. Ohjelma sai hyvää palautetta, siihen sisältynyt hiihtogaala palkitsemisineen oli onnistunut ja viikonlopun aikana käytiin paljon keskustelua ja verkostoiduttiin. Seuraseminaarin esitysmateriaaleihin pääsee tutustumaan täällä.

Seminaarin kehittämistä varten on laadittu palautekysely, johon toivotaan vastauksia niin seminaareihin osallistuneilta kuin etenkin niiltä, jotka eivät päässeet paikan päälle. Onko seminaarin ajankohta, paikka, hinta, ohjelma vai jokin muu se tekijä, jota parantamalla ja kehittämällä seuraväkeä saataisiin enemmän paikalle kuulemaan hyviä käytänteitä ja verkostoitumaan?  


Seuraava johtoryhmän kokous pidetään 12. kesäkuuta.


Maastohiihdon johtoryhmän tehtävänä on ohjata, tukea ja kehittää maastohiihdon operatiivista urheilutoimintaa hyväksytyn toimintasuunnitelman ja budjetin puitteissa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Sirpa Korkatti ja jäseninä Esko Valikainen, Satu Kalajainen, Jukka Tahkola, Jussi Prykäri, Juha Toivo ja Mika Paananen.