Uusi lumilajivalmennukseen painottuva liikunnanohjaajan AMK-koulutus

Haku lumilajivalmennukseen painottuvaan liikunnanohjaajan AMK-koulutukseen on käynnissä avoimen AMK:n polkuopintojen kautta.

Lapin Ammattikorkeakoulu, Santasport, Suomen Hiihtoliitto, Ski Sport Finland ja Suomen Lumilautaliitto aloittavat uuden lumilajivalmennukseen painottuvan liikunnanohjaajan AMK-koulutuksen. Syksyllä 2021 alkava koulutus tarjoaa opiskelijalle kattavan ymmärryksen urheilun vaatimuksista lajin erityispiirteisiin pohjautuen. Tutkinnon keskeisenä tavoitteena on tuottaa opiskelijalle osaamista oman lajinsa valmennukseen ja lajin kehittämiseen liittyviin työtehtäviin. Koulutuksen tavoitteena on saada lisää korkeakoulutettuja osaajia lumilajien valmennuksen pariin.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina valmennustyön ohessa. Monimuoto-opetuksessa opintoja tehdään pääsääntöisesti verkkopohjaisissa oppimisympäristöissä. AMK-tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus jatkaa opintoja hakeutumalla esimerkiksi ammattikorkeakouluun suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistoon maisterivaiheen opintoja.

Koulutuksessa on tarjolla 5-7 aloituspaikkaa, jotka jakaantuvat eri lajien kesken. Lajiliitot valitsevat opiskelijat koulutusohjelmaan. Opiskelijat toimivat valmentajina omissa seuroissaan tai vastaavissa työympäristöissään.

Hakuohjeet ja lisätiedot

Hakulomake