Suomen Hiihtoliitto valmis allekirjoittamaan Lahden 2029 MM-kisojen järjestelysopimuksen Kansainvälisen hiihtoliiton kanssa

Suomen Hiihtoliitto, Lahden kaupunki ja Lahden Hiihtoseura ovat päässeet yksimielisyyteen Lahden 2029 MM-kisojen paikallisesta kustannustenjakosopimuksesta. Näin ollen Suomen Hiihtoliitto on valmis allekirjoittamaan vuoden 2029 MM-kisojen järjestelysopimuksen Kansainvälisen Hiihtoliiton (FIS) kanssa. Kansainvälinen hiihtoliitto myönsi aiemmin kesäkuussa järjestetyssä FIS-kongressissa lisäaikaa Lahden MM-kisojen hakuprosessiin 4. heinäkuuta asti, jolloin järjestelysopimus on allekirjoitettava. Järjestelysopimus Kansainvälisen Hiihtoliiton kanssa tullaan allekirjoittamaan määräajan puitteissa.

Päätös vuoden 2029 MM-kisoista sekä kisojen järjestelysopimus oli Kansainvälisen hiihtoliiton alkuperäisen aikataulun mukaan tarkoitus allekirjoittaa 4.6. FIS-kongressissa Reykjavikissa. Suomen Hiihtoliitto oli kuitenkin etukäteen informoinut Kansainvälistä hiihtoliittoa, ettei se ole valmis allekirjoittamaan järjestelysopimusta ennen kuin Hiihtoliitto, Lahden kaupunki sekä Lahden Hiihtoseura ovat päässeet yksimielisyyteen MM-kisojen paikallisesta kustannustenjakosopimuksesta. Taustalla olivat Hiihtoliiton haastava taloudellinen tilanne sekä tarve varmistaa taloudelliset edellytykset kisojen järjestämiselle.

– Meillä on ollut koko prosessin ajan vakaa yhteinen tahtotila Lahden kaupungin ja Lahden Hiihtoseuran kanssa löytää tarvittavat keinot kisojen järjestämiseksi. Hiihtoliiton ja vastuullisen johtamisen näkökulmasta meille on epävakaassa taloustilanteessa ollut ratkaisevaa päästä yksimielisyyteen paikallisesta kustannustenjakosopimuksesta. Uskomme, että olemme nyt päässeet sopimukseen, joka luo edellytykset sille, että Hiihtoliitto on taloudellisesti kestävällä pohjalla sekä kisoihin mentäessä että kisojen jälkeen. Olen todella kiitollinen Lahden kaupungille ja Lahden Hiihtoseuralle, että olemme nyt tässä tilanteessa, kertoo Hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatti.

Yhteisenä tahtotilana on ollut kaikille osapuolillle taloudellisesti kestävä ja onnistunut, tulevaisuuteen suuntautuva MM-yhteistyön rakentaminen. MM-kisojen kaltaisten suurtapahtumien mukanaan tuomat talousvaikutukset alueelle ja sen yrityksille ovat merkittävät. Kokonaisuudessaan suorien talousvaikutusten Lahden talousalueelle arvioidaan olevan 40,1 miljoonaa euroa. Lahden 2029 MM-kisoilla on potentiaalia olla taloudellinen menestys niin kisajärjestäjille kuin koko Suomelle. Samalla Lahti tekee historiaa, sillä mikään muu kaupunki ei ole isännöinyt pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisoja kahdeksaa kertaa.

– Kisojen merkitys on suuri monestakin eri näkökulmasta. Ensinnäkin se on upeaa jatkumoa Suomelle ja Lahdelle MM-kisojen järjestämisestä. Luonnollisesti kisojen merkitys myös taloudellisesti on merkittävä erityisesti Lahden alueen yrityksille. Urheilijoille tulevat kotikisat ovat aina erityinen tavoite ja motivaation kohde. Jokainen suomalainen maastohiihtäjä, mäkihyppääjä ja yhdistetyn urheilija haluaa varmasti urheilla kotikisoissa Lahdessa upean kotiyleisön edessä, Korkatti sanoo.

Järjestelysopimus Kansainvälisen hiihtoliiton kanssa

Kansainvälisen Hiihtoliiton järjestelysopimuksella (Hosting Agreement) myönnetään MM-kisojen järjestelyoikeudet valitulle maalle, ja tarkemmin alueelle tai kaupungille. Sopimuksessa määritellään yksityiskohtaisesti FIS:n ja MM-kisojen paikallisen järjestäjän välisiä oikeuksia ja velvollisuuksia MM-kisojen järjestämiseksi. Sopimus allekirjoitetaan Kansainvälisen Hiihtoliiton FIS:n sekä ensisijaisena hakijana toimivan kansallisen liiton (Suomen Hiihtoliitto) ja isännöivän kaupungin (Lahden kaupunki) välillä.