Suomen Hiihtoliitto mukana SUEKin tutkimuksessa – urheilussa paljon hyvää mutta epäasialliseen kohteluun puututtava entistäkin paremmin

© Pepe Korteniemi

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK julkaisi tänään Urheilijoiden myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimuksen. Suomen Hiihtoliitto osallistui tutkimukseen yhdessä noin 50 muun urheilujärjestön kanssa ja siihen vastasi yli 2 000 kilpaurheilijaa. Tutkimuksen mukaan suomalaiset kilpaurheilijat kokevat urheilussa etupäässä myönteisiä kokemuksia, mutta myös vastuutonta ja epäasiallista käytöstä ilmenee. Näiden lieveilmiöiden poistaminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja sitoutumista koko urheiluyhteisöltä. Urheilijoiden vastauksissa korostui tarve etenkin toimintakulttuurin muutokselle sekä konkreettisille toimintaohjeille epäasialliseen käytökseen puuttumiseksi. Lisäksi SUEK julkaisi Olympiakomitean tilaaman selvityksen Epäasiallinen kohtelu urheiluyhteisössä -tulokset.

Urheilijoiden kokemuksia kilpaurheilussa selvittäneen tutkimuksen mukaan urheilijoilla on odotetusti paljon myönteisiä kokemuksia. Lähes 90 prosenttia vastaajista kertoi menevänsä mielellään harjoituksiin. Suurin osa vastaajista oli kuitenkin kokenut myös epäasiallista käyttäytymistä, syrjintää tai häirintää. Yleisintä oli oman tekemisen epäoikeudenmukainen ja pilkkaava arvostelu. Vähiten koettiin fyysistä väkivaltaa. Ryhmän merkitys korostui, sillä vastuullisesti toimiva ryhmä pystyy estämään epäasiallista toimintaa.

– Kyselyyn vastanneista urheilijoista vain noin 30 prosenttia ei ole kokenut vastuutonta tai epäasiallista toimintaa. Tämän vuoksi tarvitaan tietoisuuden lisäämistä, aktiivista puuttumista ja selkeitä toimintaohjeita, joihin koko urheiluyhteisön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Nyt on tärkeää katsoa yhden ihmisen sijaan koko urheilujärjestelmää ja sen toimintaa. Sivustakatsominen ei ole enää vaihtoehto, sanoo tutkimuksesta vastannut urheilupsykologi Satu Kaski.

Urheilijat toivovat toimintatapojen ja -kulttuurin muutosta

Kysyttäessä urheilijoilta ehdotuksia turvallisen urheiluympäristön toteutumiseksi ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, vastauksissa korostui tarve toimintakulttuurin muuttamisesta avoimempaan suuntaan. Avoimessa toimintakulttuurissa epäasiallisuuksiin uskalletaan ja halutaan puuttua matalalla kynnyksellä.

– Turvallisesta toimintaympäristöstä pitäisi edelleen puhua enemmän sekä siitä, mikä on ok toimintaa ja mikä ei. Lisäksi lajien, joukkueiden sekä seurojen toimintakulttuureja tulisi tarkastella kriittisesti ja asioista tulisi puhua avoimesti. Tärkeää olisi tarkastella, miten epäasiallista käytöstä voidaan ehkäistä ihan jokapäiväisestä toiminnasta ja käytännöistä lähtien, urheilijan kommentti tutkimuksessa.

– Toimintakulttuurin muuttaminen urheilussa yhdenvertaiseksi ja kaikkia arvostavaksi vaatii tekoja ja pitkäjänteistä työtä jokaiselta meistä. Yksikin epäasiallisen käytöksen tai häirinnän tapaus on liikaa ja meidän pystyttävä tarjoamaan vieläkin selkeämpiä työkaluja ja konkreettisia ohjeita epäasialliseen käytökseen puuttumiseksi, sanoo Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen.

Hiihtoliitolla on olemassa Kansainvälisen Hiihtoliiton (FIS) toimesta raamitettu Snow Safe -ohjelma, jonka toimintaohjeet niin seksuaalisen tai sukupuoleen perustuvan häirinnän kuin myös muun kiusaamisen ehkäisemiseksi ja kitkemiseksi ovat olleet käytössä vuodesta 2019 lähtien.

– Kulttuuria ja toimintatapoja voidaan muuttaa vain pitkäjänteisen työn ja yhteistyön kautta. Niin Hiihtoliiton kun muidenkin toimijoiden on varmasti tarpeen arvioida, ovatko nykyiset toimemme riittäviä ja miten voimme ennaltaehkäistä ja puuttua häirintään entistä tehokkaammin. Meillä on lajiliittona suuri vastuu toimintakulttuurin kehittämisestä avoimemmaksi ja yhdenvertaisemmaksi, Hämäläinen lisää.

Toimintakulttuurin kehittämisen lisäksi urheilijoiden vastauksissa korostuivat valmentajien osaamisen ja valmennuskoulutusten kehittäminen sekä oikeudellinen ja psykologinen tuki urheilijoille. Tällainen mahdollisuus on jo nyt olemassa niin SUEKin ILMO-palvelun kuin Väestöliiton Et ole yksin -palvelun kautta. Sen sijaan matalan kustannustason urheilupsykologin palveluihin kaikilla ei ainakaan vielä ole samanlaista mahdollisuutta.

Epäeettisestä toiminnasta urheilussa voi ilmoittaa

Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen, SUEK:n, ILMO-palvelussa
Väestöliiton Et ole yksin -palvelussa

Tutustu SnowSafe – Turvallista lumilajiurheilua -toimintaohjeisiin
SUEK: Urheilussa paljon hyvää – epäasialliseen kohteluun puuttumista tulee kehittää
Urheilijoiden myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimus
Epäasiallinen kohtelu urheiluyhteisössä -selvitys

Urheilijoiden kokemuksia kilpaurheilussa -tutkimus toteutettiin yhteistyössä noin 50 urheilujärjestön kanssa ja siihen vastasi yli 2 000 kilpaurheilijaa. Järjestöt lähettivät kyselyn omille kilpaurheilijoilleen. Tutkimus oli jatkoa kaksi vuotta sitten julkaistuun Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimukselle.