Puheenjohtaja Sirpa Korkatin tilannekatsaus Hiihtoliiton muutosprosessista: ”paljon on saatu aikaan, mutta paljon on vielä tehtävää”

© Touho Häkkinen

Hiihtoliitto on ollut kevään aikana suurten muutosten edessä. Keväällä uuden johtokunnan aloittaessa työskentelynsä ja talouslukujen tarkentuessa Hiihtoliitossa siirryttiin kriisijohtamisen vaiheeseen. Tärkeintä on ollut täyden tilannekuvan rakentaminen, jonka avulla kriittisiin ongelmiin on päästy kiinni. Suurimpana onnistumisena kevään aikana on ollut neuvottelu Lahden kaupungin ja Lahden Hiihtoseuran kanssa, jonka ansiosta Lahden MM-kisojen 2029 hakuprosessissa on voitu edetä. Yhtälailla haastavasta taloustilanteesta huolimatta Hiihtoliitossa on onnistuttu turvaamaan huippu-urheilun toimintaedellytykset, tiivistetty yhteistyötä kumppaneiden kanssa sekä viety läpi muutosneuvottelut taloustilanteen tervehdyttämiseksi.

– Haasteiden keskiössä on ollut etenkin Hiihtoliiton taloustilanne, mutta yhtälailla on ollut tärkeää tunnistaa haasteet, jotka nykytilanteeseen ovat johtaneet. Nyt kesäkuun puolivälin jälkeen on sellainen tunne, että olemme saaneet vahvan niskaotteen tilanteesta ja ymmärryksen siitä, mitä meidän tulee jatkossa tehdä paremmin. Olemme onnistuneet toimimaan ratkaisukeskeisesti sekä tekemään eteenpäin vieviä ja vastuullisia päätöksiä. Kaikki päätökset eivät ole olleet helppoja, mutta ne ovat olleet välttämättömiä. Samaan aikaan on todettava, että taloustilanteemme on edelleen haastava ja meillä on iso muutostarve. Meidän on oltava nöyriä ja kyettävä uusiutumaan sekä kehittämään toimintaamme edelleen, puheenjohtaja Sirpa Korkatti summaa.

Suuria onnistumisia haasteista huolimatta – Lahdessa MM-kisat 2029

Haasteellisesta tilanteesta huolimatta kevääseen on mahtunut onnistumisia ja suunta on oikea. Yksi suurimmista onnistumisista oli Lahden kaupungin ja Lahden Hiihtoseuran kanssa yksimielisyyteen pääsy Lahden 2029 MM-kisojen paikallisesta kustannustenjakosopimuksesta.

– Onnistumisista päälimmäiseksi on nostettava, että meillä oli rohkeutta pysäyttää Lahti 2029 MM-kisahaku. Ratkaisu oli näkökulmastamme välttämätön, koska tässä kohtaa meillä oli vielä mahdollisuus tarkastella sopimustamme Lahden kaupungin ja Lahden Hiihtoseuran välillä. Tehdyn kustannustenjakosopimuksen ansiosta pystymme etenemään taloudellisesti varmempana kohti tulevaisuutta. Olen todella kiitollinen, että löysimme yhdessä ratkaisut, joiden ansiosta pääsemme heinäkuussa allekirjoittamaan FIS:n kanssa sopimuksen kisojen järjestämisestä, Korkatti sanoo.

Muutosprosessin aikana on myös löydetty ratkaisuja kriittisiin toimintoihin ja toteutettu muutosneuvottelut talouden tasapainottamiseksi.

– Paljon on työtä tehtävänä, mutta olemme ottaneet paljon askeleita oikeaan suuntaan. Olemme toteuttaneet muutosneuvottelut ja haluankin kiittää henkilökuntaa todella hyvästä yhteistyöstä. Uuden vt. toiminnanjohtaja Marleena Valtasolan myötä olemme saaneet vahvaa otetta hallintokokonaisuudesta ja ratkaisuja on löydetty etenkin sopimusten hallintaan, talouden seurantaan sekä ennakointiin. Tulemme kesän aikana vahvistamaan pysyvästi myös taloushallinnon tiimiämme, joka on meille kriittisen tärkeä asia, Korkatti kertoo.

Yhtenä onnistumisena on myös yhteistyön syventyminen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa, jonka avulla huippu-urheilun toimintaedellytykset harjoituskauden aikana on voitu turvata. Olympiakomitea on myös antanut todella arvokasta asiantuntijatukea keskusteluiden kautta.

Muutosten tekeminen on kestävyyslaji

Muutosprosessin aikana paljon keskeisiä asioita on selkiytynyt. Viimeisimpänä 24. kesäkuuta Hiihtoliiton liittovaltuusto hyväksyi sääntömuutoksen tilikauden muuttamisesta, jonka avulla talouden johtamista, seurantaa, raportointia ja hallinnan kokonaisuutta voidaan selkiyttää. Muutosprosessin aikana keskiössä on ollut avoimuus ja rehellisyys. Asioista kerrotaan avoimesti sitä mukaan, kun päätöksiä tehdään.

– Haluan korostaa, että muutosten tekeminen on kestävyyslaji. Nyt ei ole aika hengähtää, vaan meidän on kyettävä tekemään vielä uusi rytminmuutos. Tähän mennessä fokus on ollut taloudessa, mutta sen rinnalla on nyt lähdettävä miettimään, minkälaista Hiihtoliittoa lähdemme rakentamaan. Kannan erityistä huolta seurojen hyvinvoinnista. Toivon, että löydämme tulevissa keskusteluissa seurojen kanssa uusia keinoja seuratoiminnan kehittämiseen. Olemme saaneet paljon kiitosta avoimuudesta niin yhteistyökumppaneilta kuin lumilajien parissa toimivilta ihmisiltä ympäri Suomen. Tämä on tärkeä asia, josta meidän on huolehdittava myös jatkossa, jatkaa Korkatti.

Saadun palautteen perusteella Hiihtoliitto on menossa oikeaan suuntaan. Tästä kertoo osaltaan myös kesäkuussa julkaistu uusi merkittävä yhteistyösopimus.

– Olemme menossa oikeaan suuntaan. Talouden tervehdyttämisen näkökulmasta meillä on kuitenkin haastava talvi- ja toimintakausi edessä. Joudumme tekemään priorisointeja ja miettimään asioita todella monesta näkökulmasta. On todella tärkeää, että rinnallamme on yhteistyökumppaneita, jotka ovat luottaneet meihin ja jotka kokevat merkitykselliseksi kulkea rinnallamme haastavina hetkinä. Teemme parhaamme, että olemme luottamuksen arvoisia, Korkatti päättää.