Maastohiihdon johtoryhmä kokoontui 12.6.2023

Maastohiihdon johtoryhmän kesäkuun kokouksessa keskusteltiin Hiihtoliiton taloustilanteesta, hyväksyttiin B- ja U23-maajoukkueiden kokoonpanot, käytiin lähetekeskustelu maastohiihdon tavoitetilan ja suunta-asiakirjan rakentamisesta ja kuultiin fluorivoiteiden käyttökiellon tilannekatsaus sekä koonti keväällä toteutetusta seurakyselystä.

Kokouksen alussa puheenjohtaja Sirpa Korkatti totesi olevansa pettynyt siihen, että maastohiihdon osalta olemme jälleen samassa tilanteessa maajoukkuevalintojen suhteen kuin edellisinä vuosina.

– Sekä urheilijoiden että valmentajien näkökulmasta toiminta on heikkoa. Prosessi on saatava kuntoon: aikaistettua, tehtävä läpinäkyväksi sekä myös viestintää on kehitettävä. Se, että emme kommunikoi aikataulumuutoksista etukäteen, heikentää yhteistyötä ja luottamusta. Näiden asioiden kuntoon laittaminen on yksi keskeisistä kehittämisen kohteista!


Maajoukkuevalintoihin luotava selkeä prosessi

Hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi totesi Hiihtoliiton talousasioiden olevan tällä hetkellä pinnalla ja uutisoinnin asiasta olleen ikävää. Oman pääoman kehitys on ollut viime vuosina hyvä ja velkavelvoitteet on hoidettu Lahden suuntaan. Käynnissä olevat muutosneuvottelut ovat harmilliset, mutta toimenpiteitä on tehtävä. Tilikausi päättyy joka tapauksessa vasta 31.10.2023, jolloin talousluvut ovat lopullisesti selvillä.

Toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen kertoi, että inflaatio on vaikuttanut budjettiin ja kulut ovat kasvaneet merkittävästi. Lisäksi Helsinki Ski Weeks teki alijäämäisen tuloksen. Epävarman taloustilanteen takia myös maajoukkueiden julkaisu on viivästynyt.

Johtoryhmä keskusteli tilanteesta ja totesi vielä yhteisesti harmituksen ja pettymyksen maajoukkuevalintojen pitkittymisen takia. Sisäisessä viestinnässä on parannettavaa ja joukkuevalintoihin on luotava selkeä prosessi ja ne on julkaistava nykyistä aiemmin.

Johtoryhmä hyväksyi maastohiihdon B- ja U23-maajoukkueiden kokoonpanot.


Maastohiihdolle rakennetaan suunta-asiakirja

Johtoryhmä kävi lähetekeskustelun maastohiihdon tavoitetilan ja suunta-asiakirjan rakentamisesta. Puheenjohtaja Korkatti totesi, että kyseessä on osallistava prosessi, jossa tulevat olemaan mukana niin valmentajat kuin hiljattain uransa lopettaneet urheilijat. Prosessissa määritellään, mitkä ovat lähivuosien toimenpiteet menestyksen saavuttamiseksi. Suomalainen latu -valmennuslinjaus huomioidaan työssä. Suunta-asiakirjan rakentamisen työsuunnitelma esitellään seuraavassa kokouksessa ja sen tekemiseen osallistuu koko johtoryhmä.


Täydellisen fluorikiellon käyttöönotto tapahtuu Suomessa kaudella 2024–2025

Fluorivoiteiden käyttökieltoa on käsitelty kotimaisessa työryhmässä. Kielto astuu voimaan kansainvälisellä tasolla tulevana talvena. FIS:llä ei ole suosituksia kansallisen toiminnan osalta, mutta kansainvälinen lajiliitto korostaa tiedotuksen ja koulutuksen tärkeyttä asiassa. Työryhmä on päättänyt, että täydellisen fluorikiellon käyttöönotto tapahtuu Suomessa vasta kaudella 2024–2025 ja alkanut kausi mennään EU:n säännöksillä.

Täydessä fluorikiellossa on tällä hetkellä enemmän haasteita kuin hyötyjä. Haasteita tuovat mm. laitteen luotettavuus, valvonnan toteutus, kiellon toteuttamisen mahdollisuudet ympäri maailman sekä ohjauksen ja tuen puute tehokkaan systeemin rakentamiseksi ja toimijoiden kouluttamiseksi.

Skandinavia Cupissa fluorivoiteiden käyttöä tullaan valvomaan tulevana talvena. Joissain kisoissa tullaan myös toteuttamaan fluoriton yhteisvoitelu ja testauksen simulointi.


Seuroja lähdössä kehittämisen tielle Startti Ladulle -prosessiin

Seuratoiminnan kehittäjä Kari-Pekka Seppänen esitteli johtoryhmälle koonnin kevään aikana toteutetun seurakyselyn vastauksista. Kyselyyn saatiin vastauksia viidesosalta Hiihtoliiton jäsenseuroista.

Seuratoiminnan koetaan tasaantuneen koronavuosien jälkeen. Hiihtoliiton jäsenseuroissa työskentelee 28 seuratoiminnan ammattilaista. Yli puolella vastanneista seuroista on kirjallinen linjaus siitä, millaista ohjaus- ja valmennustoimintaa seura edistää ja seurojen valmentajilla ja ohjaajilla on pääasiallisesti hyvä koulutustausta. Seurat kaipaavat liitolta koulutuksia, seuravierailuja ja uusia toimintamalleja sekä tukea mm. olosuhdetyössä, viestinnässä ja motivoinnissa.

Johtoryhmä totesi ilahtuneena, että ainakin neljä Hiihtoliiton jäsenseuraa on lähdössä mukaan syyskuussa käynnistyvään Startti Ladulle -kehittämisprosessiin.


Lisäksi kokouksessa päätettiin tehdä lisäselvityksiä piiri- ja aluetoiminnan uuden toimintamallin toteuttamiseksi ja kuultiin, että OKM:n rahoittama lumilajien yhteinen olosuhdekartoitus on lähdössä käyntiin kesän aikana.


Maastohiihdon johtoryhmän tehtävänä on ohjata, tukea ja kehittää maastohiihdon operatiivista urheilutoimintaa hyväksytyn toimintasuunnitelman ja budjetin puitteissa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Sirpa Korkatti ja jäseninä Esko Valikainen, Satu Kalajainen, Jukka Tahkola, Jussi Prykäri, Juha Toivo ja Mika Paananen.