Suomen Hiihtoliitto ry ja sen kaupallinen markkinointiyhtiö Nordic Ski Finland Oy aloittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

Hiihtoliitto ry ja sen kaupallinen markkinointiyhtiö Nordic Ski Finland Oy aloittavat muutosneuvottelut sekä toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi. Tavoitteena on tasapainottaa taloutta 350 000 euroa tilikauden loppuun 31.10. mennessä. Toimenpiteet eivät vaaranna urheilun ydintoimintoja. Urheilutoiminnoissa tullaan etenemään sopeutustoimet huomioiden.

Muutosneuvotteluiden ja säästötoimenpiteiden tavoitteiden taustalla ovat taloudelliset vaikuttimet. Yleinen hintatason nousu on vaikuttanut kokonaiskulujen ennakoitua suurempaan kasvuun. Suurtapahtumien kolmanneksi kivijalaksi rakennettu Helsinki Ski Weeks on saanut tapahtumana erinomaista palautetta, mutta ei ole ollut taloudellisesti kannattava.

– Tilanne on valitettava. Tällä hetkellä toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi ovat kuitenkin välttämättömiä, jotta pystymme turvaamaan toimintaamme, sekä huolehtimaan lajiemme elinvoimaisuudesta myös jatkossa. Reagoimme yleiseen hintatason nousuun jo kauden aikana, mutta sen vaikutukset kulujen kasvuun ovat olleet ennakoitua suurempia. Nordic Ski Finlandin taloudelliseen tilanteeseen on vaikuttanut erityisesti Helsinki Ski Weeks, joka on ollut taloudellisesti pettymys, toteaa Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen

Muutosneuvottelut sekä talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet koskevat koko Hiihtoliiton ja Nordic Ski Finlandin henkilöstöä ja toimintoja. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 29 Hiihtoliitto ry:n työntekijää sekä neljä Nordic Ski Finland Oy:n työntekijää.

Toiminnan entistä paremman suunnittelun takia Hiihtoliiton liittovaltuusto päätti 30. maaliskuuta jatkaa toiminta- ja tilikautta viidellä kuukaudella niin, että se päättyy 31.10.2023. Hiihtoliitto ry:n toiminta ja tilikausi on jatkossa 1.11.–31.10. aiemman 1.6.–31.5. sijaan. Tilikauden lopullinen tulos selviää näin ollen 31.10.2023.