Hiihtoliiton liittovaltuusto hyväksyi johtokunnan esityksen toiminta- ja tilikauden muuttamisesta ajalle 1.7.–30.6.

Suomen Hiihtoliiton ylimääräinen liittovaltuuston kokous järjestettiin 24. kesäkuuta. Hiihtoliiton johtokunta kutsui liittovaltuuston koolle toiminta- ja tilikauden muutosta koskevan sääntömuutoksen tekemistä varten. Hiihtoliiton liittovaltuusto päätti edellisen johtokunnan suosituksesta 30.3.2023 muuttaa Hiihtoliitto ry:n toiminta- ja tilikauden ajalle 1.11.–31.10. Tilikauden muutoksen on todettu kuitenkin aiheuttavan haasteita toiminnan ja seurannan näkökulmasta. Tästä johtuen liittovaltuusto päätti nykyisen johtokunnan esityksen mukaisesti muuttaa Hiihtoliitto ry:n tilikauden ajalle 1.7.–30.6. Samalle päätettiin, että kuluva 1.11.2023 alkanut tilikausi päättyy 30.6.2024 kahdeksan kuukauden mittaisena.

– Meillä on tilintarkastajamme kanssa yhteinen näkemys siitä, että tilikausi on järkevintä sitoa päätulonlähteisiimme, kuten mediasopimukseen ja FIS-kauteen. Aiempi tilikauden muutos on lisännyt työmäärää ja vaikeuttanut toiminnan ennustamista ja seuraamista. Tilikauden muuttaminen ajalle 1.7.–30.6. on perusteltua ja helpottaa kassanseurantaa ja budjetointia, kun suoriteperusteinen jaksotus ei tule olennaisesti poikkeamaan kassasta tilinpäätöshetkellä ja taloudellinen suunnittelu kulkee käsi kädessä toiminnan suunnittelun kanssa, kertoo Hiihtoliiton vt. toiminnanjohtaja Marleena Valtasola.

Tilikauden muutoksesta johtuen liittovaltuusto päätti myös sääntömuutoksesta, jonka mukaisesti liittovaltuuston varsinainen kokous järjestetään jatkossa loka-marraskuussa.