Suomen Hiihtoliitto ry ja sen kaupallinen markkinointiyhtiö Nordic Ski Finland Oy aloittavat muutosneuvottelut taloustilanteen tervehdyttämiseksi

Hiihtoliitto ry ja sen kaupallinen markkinointiyhtiö Nordic Ski Finland Oy aloittavat muutosneuvottelut sekä toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi. Muutosneuvotteluiden ja säästötoimenpiteiden taustalla ovat taloudelliset sekä toiminalliset vaikuttimet. Tavoitteena on tasapainottaa taloutta 350 000 euroa tilikauden loppuun 31.10. mennessä. Toimenpiteet eivät vaaranna urheilun ydintoimintoja. Huippu-urheilun toimintaedellytykset harjoituskauden aikana on rakennettu yhteistyössä Olympiakomitean ja kumppaneiden kanssa, ja harjoituskausi toteutetaan suunnitellun mukaisesti.

– Kuten olemme avoimesti kertoneet, meillä on iso muutostarve ja vaikeita päätöksiä on tehtävä. Toimenpiteet taloustilanteen tervehdyttämiseksi ovat nyt välttämättömiä ja tulevaisuuden rakentamien vaatii uudenlaista tekemistä. Taloustilanteen lisäksi meidän on arvioitava rakenteitamme sekä kehitettävä toimintakulttuuria avoimemmaksi. Muutosneuvottelut ovat osa käynnistämäämme laajaa muutosprosessia, jonka aikana meidän on uusiuduttava ja määriteltävä uudelleen, mitä Hiihtoliitto on tulevaisuudessa, kertoo Hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatti.

Muutosneuvottelut sekä talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet koskevat Hiihtoliiton ja Nordic Ski Finlandin henkilöstöä ja kaikkia toimintoja. Talouden lisäksi neuvotteluiden aikana tarkastellaan rakententeellisia muutoksia sekä toiminnan uudelleenorganisointia. Mahdollisina toimenpiteinä ovat lomautukset, irtisanomiset ja tehtävänkuvien muutokset. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 12 Hiihtoliitto ry:n työntekijää sekä 4 Nordic Ski Finland Oy:n työntekijää.