Marleena Valtasola Hiihtoliiton hallintopäälliköksi

Suomen Hiihtoliitto on palkannut hallintotieteiden maisteri Marleena Valtasolan hallintopäälliköksi vastaamaan organisaation hallinnollisesta kokonaisuudesta sekä yhteyksien hallinnasta Kansainväliseen hiihtoliittoon (FIS). Valtasola toimii toistaiseksi myös vt. toiminnanjohtajana. Hän aloittaa tehtävässä nykyisen työnsä ohessa 6.5.2024 alkaen ja täysipäiväisesti juhannuksen jälkeen. Valtasola on toiminut Hiihtoliiton hallintopäällikön tehtävässä myös aiemmin vuosina 2015-2020, jonka ansiosta hän omaa vahvan kokemuksen organisaation toiminnasta ja toimintaympäristöstä. Lisäksi hän omaa pitkän kokemuksen hallintotehtävistä yksityiseltä sektorilta. Urheilutaustaa Valtasolalta löytyy olympialuokkien soudusta.

– Tarvitsemme nykyisessä haasteellisessa tilanteessamme osaavan ja Hiihtoliiton toimintaympäristön tuntevan henkilön vastaamaan operatiivisesta toiminnasta muutosprosessimme aikana. Marleenan aiempi kokemus Hiihtoliiton hallinnollisista tehtävistä sekä urheilujärjestöjen ja seuratyön tuntemus aina ruohonjuuritasolta lajiliiton hallitustyöhön on meille erinomainen asia. Tarvitsemme nyt erityisesti selkeyttä ja systematiikkaa, jota Marleena tuo tullessaan. Olen todella tyytyväinen tähän ratkaisuun ja odotan työskentelyä Marleenan kanssa positiivisin odotuksin, kertoo Hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatti.

Myös Valtasola on tyytyväinen päästessään jälleen edistämään Hiihtoliiton ja sen alaisten lajien toimintaedellytyksiä.

– Kiitän Hiihtoliiton johtokuntaa luottamuksesta. Hiihtoliitto on tällä hetkellä haastavassa tilanteessa, niin taloudellisesti kuin rakenteellisesti. Töitä on paljon edessä ja niitä on tehtävä pitkäjänteisesti. Toisaalta on hyvä muistaa, että liitosta ja lajiyhteisöistämme löytyy vahvaa osaamista aina laduilta johtokuntaan. Nyt on tärkeää keskittää voimat perustoiminnan edellytysten varmistamiseen, sanoo Marleena Valtasola.

Hiihtoliiton johtokunnasta huhtikuun lopussa muodostettu muutostyöryhmä on jatkanut selvitystyötään vaadittavien muutostarpeiden edistämiseksi. Tilannekuva on selkiytynyt ja sitä tarkennetaan edelleen pitkän aikavälin toimenpidesuunnitelman luomiseksi. Hiihtoliiton johtokunta kokoontuu seuraavan kerran 21.5.2024, jolloin muutostyöryhmä tuo valmisteluidensa pohjalta seuraavia toimenpide-ehdotuksia johtokunnan käsiteltäväksi. Muutosprosessista tiedotetaan avoimesti sitä mukaan, kun päätöksiä tehdään. Hiihtoliiton muutostyöryhmään kuuluvat Sirpa Korkatti, Tony Kilponen, Mikko Wiren ja Lauri Kettunen.