Maastohiihdon johtoryhmä kokoontui 23.11.2022

Maastohiihdon johtoryhmän marraskuun kokouksessa syvennyttiin Hiihtoliiton koulutusasiantuntijan Tilda Rajamäen valmistelemana ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen teemaan. Koulutuksen nykytilanteen lisäksi johtoryhmässä keskusteltiin alustuksen jälkeen useista kehitysehdotuksista. Koulutusten osallistujamäärien vähäisyys huoletti johtoryhmää. Kehitysmahdollisuuksissa nousivat esiin mm. vuosittainen koulutuskalenteri, kouluttajakoulutus ja koulutusmateriaalin kehittäminen sekä koulutuskokonaisuuden uudelleenkuvaus viestinnän näkökulmasta.

Suomalainen latu -valmennuslinjaus jalkautuu valmentajakoulutusten kautta

– Ohjaaja- ja valmentajakoulutus on maastohiihdon kannalta aivan keskeinen asia. Urheilijat tarvitsevat kaikissa eri vaiheissa laadukasta ohjausta ja valmennusta, joka osaa huomioida urheilijan eri vaiheet, kehittymisen ja oppimisen. Meillä on yhteistyössä Kihun kanssa luotuna erinomainen valmennuslinjaus, Suomalainen latu. Valmennuslinjaus jalkautuu parhaiten juuri valmentajakoulutusten kautta. Lisäksi osaavien ohjaajien merkitys korostuu seurojen toiminnassa hiihtoharrastuksen alkutaipaleella, johtoryhmän puheenjohtaja Sirpa Korkatti toteaa.

– Valmennusosaamisen käsite on laaja ja tässä ajassa jatkuvasti muuttuva. Lajin kehittyminen, toimintaympäristön muutokset ja uudet sukupolvet haastavat valmentajien osaamista jatkuvasti. Muun muassa vastuullinen valmentaminen, vuorovaikutustaidot ja jatkuva oppiminen ovat läsnä valmennuksessa ja vaativat osaamista, Korkatti muistuttaa.

Urheilijoiden ääni kuuluviin valmennusjärjestelmän palaute- ja arviointimallissa

Johtoryhmässä on laitettu liikkeelle myös valmennusjärjestelmän palaute- ja arviointimallin luominen. Tämä aihe linkittyy myös valmentajaosaamisen kehittämiseen. Johtoryhmän jäsen Juha Toivo päivitti kokouksessa työn kehittymisen etenemistä.

– Tarvitsemme toiminnan kehittämiseen entistä enemmän myös urheilijoiden ääntä ja se tullaan mallissa huomioimaan, Korkatti korostaa. 

Palaute- ja arviointimallia tullaan pilotoimaan hiihtokauden päättyessä. Lisäksi johtoryhmän kokouksessa kuultiin tilannepäivitykset piiri- ja aluetoiminnan työryhmän työstä sekä alkaneesta kilpailukaudesta.

Seurojen hyvinvointi agendalla jokaisessa kokouksessa 

– Olemme siirtyneet yhä enemmän johtoryhmän työskentelyssä strategiseen kehittämiseen. Tehtävänämme on varmistaa maastohiihdon elinvoimaisuus ja menestys myös tulevaisuudessa. On ymmärrettävä, mitä tekemällä kehitymme ja kehitämme lajia vastaamaan jatkossakin kansainvälistä vaatimustasoa ja samalla säilytettävä lajin elinvoimaisuus seuroissa. Seuratoiminta, seurojen aktiivisuus ja hyvinvointi ovat johtoryhmän agendalla joka kerta, Korkatti kertoo.

Seuraava maastohiihdon johtoryhmän kokous pidetään joulukuun 20. päivä.

Maastohiihdon johtoryhmän tehtävänä on ohjata, tukea ja kehittää maastohiihdon operatiivista urheilutoimintaa hyväksytyn toimintasuunnitelman ja budjetin puitteissa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Sirpa Korkatti ja jäseninä Esko Valikainen, Satu Kalajainen, Jukka Tahkola, Jussi Prykäri, Juha Toivo ja Mika Paananen.