Maastohiihdon johtoryhmä kokoontui 20.12.2022

Maastohiihdon johtoryhmän vuoden 2022 viimeisessä kokouksessa keskusteltiin mm. seuraavista asioista:

  • Sääntöryhmä on todennut kaipaavansa selkeää toimintamallia, miten toimitaan, mikäli sääntöjä rikotaan tietoisesti tai mikäli etukäteen on tietoa tulossa olevista sääntörikkomuksista. Johtoryhmä kävi keskustelua aiheesta ja totesi toimintamallin olevan tarpeellinen. Seuraavassa kokouksessa jatketaan asian käsittelyä – tavoitteena on luoda toimintamalli.
  • Piiri- ja aluetoiminnan toimintamallin kehitystyössä ensimmäinen versio malleista toiminnan toteuttamiseksi on lähtenyt kommenttikierrokselle hiihtopiirien puheenjohtajille.
  • Maastohiihdon huippu-urheilun Tähtiseuraprosessin valmistelutyö käynnistyy vuoden 2023 alussa. Valmistelussa luodaan peruskriteeristö maastohiihdon huippu-urheilun Tähtiseuroille. Valmistelun aikana pohditaan ja kuvataan myös huippuseuraprosessin merkitys suomalaisen maastohiihtovalmennuksen osana.

Huippu-urheilun Tähtiseuramalli antaa uusia työkaluja seuroille

– Seurojen toiminta on suomalaisessa maastohiihdossa kaiken keskiössä. Huippu-urheilun Tähtiseuramalli tulee antamaan uusia työkaluja seuroille, joiden toiminnan osa-alueena on jo nyt huippu-urheilu. Samalla kun kuvaamamme huippu-urheilun Tähtiseurakriteerit, luomme polun myös Huippu-urheilun Tähtiseurastatusta tavoitteleville seuroille tavoitteeseen pääsemiseksi. Kriittistä on, että pystymme kehittämään ja luomaan siihen rinnalle seurapalveluiden, valmentajakoulutuksen ja muun toiminnan roolit ja tehtävät sekä palvelut seuroille, johtoryhmän puheenjohtaja Sirpa Korkatti muistuttaa.

Huippu-urheilun Tähtiseuraprosessin työryhmään kuuluvat Kari-Pekka Seppänen (seurakehittäjä),
Mika Paananen (maastohiihdon johtoryhmä), Jussi Simula (akatemiavastuuhenkilö), Kalmer Tramm (seuravalmentaja) ja Jussi Piirainen (maajoukkuevalmennus).

Vastuullisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen on kaikkien yhteinen asia

Lisäksi johtoryhmä keskusteli parahiihdon tilanteesta ja integroimisesta seurojen toimintaan. Hyviä esimerkkejä löytyy mm. Pakilan Vedosta, Oriveden Ponnistuksesta sekä Lahden Hiihtoseurasta – johtoryhmä toivoi esimerkeistä viestimistä liiton kanavissa.  Vastuullisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen on yhteinen asia ja mm. Vuokatin parahiihdon maailmancup on tärkeä tekijä tiedon lisäämisessä ja osaamisen kehittämisessä maastohiihdossa.

Ajankohtaisissa asioissa kuultiin maajoukkueiden tilannekatsaus ja toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen päivitti selvitystyön vaiheita liittyen mahdolliseen Ski Sport Finlandin ja Suomen Hiihtoliiton yhdistymiseen. Maastohiihdon johtoryhmä edellyttää prosessissa avointa ja aktiivista viestintää.

Tammikuussa pureudutaan kilpailutoiminnan kehittämiseen

Vuoden 2023 ensimmäisen kokouksen teemaksi tammikuussa sovittiin kilpailutoiminnan kehittäminen. Mitä meidän tulee huomioida kansallisen kilpailutoiminnan kehittämisessä? Mihin hiihto on menossa? Mitkä ovat kansainväliset trendit kilpailumuodoissa? Miten kilpailut innostavat osallistumaan?

Maastohiihdon johtoryhmän tehtävänä on ohjata, tukea ja kehittää maastohiihdon operatiivista urheilutoimintaa hyväksytyn toimintasuunnitelman ja budjetin puitteissa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Sirpa Korkatti ja jäseninä Esko Valikainen, Satu Kalajainen, Jukka Tahkola, Jussi Prykäri, Juha Toivo ja Mika Paananen.