Maastohiihdon johtoryhmä kokoontui 15.2.2023

Maastohiihdon johtoryhmän vuoden toisessa kokouksessa käsiteltiin jälleen monipuolisesti maastohiihtoon liittyviä asioita. Ajankohtaiskatsauksessa kuultiin, että Hiihtoliiton Seuraseminaari järjestetään 12.–13.5. Vierumäellä viime kevään mallilla. Asiasta tiedotetaan seuroja lähiaikoina.

Maastohiihdon kilpailujärjestelmän kehittämistyöryhmän uudeksi puheenjohtajaksi on lupautunut Jussi Simula. Samalla saadaan tärkeä työryhmä uudelleen aktivoitua. Johtoryhmän tuoreet ajatukset kilpailutoiminnan kehittämisestä on välitetty Simulalle, kuten myös kilpailuryhmän puheenjohtajalle Harri Kittilälle.

Johtoryhmä keskusteli myös liiton arvostamista seuratoiminnan ammattilaisista, jotka ovat hyviä vastinpareja liiton seuratoiminnan kehittäjille, ja joita halutaan tukea ja viedä seurojen ammattimaistumista yhdessä eteenpäin.

Valmennusjärjestelmän palaute- ja arviointimalli käyttöön vaiheittain

Maastohiihdon valmennusjärjestelmän palaute- ja arviointimallin tarkoituksena on tuottaa tietoa valmennusjärjestelmän toimivuudesta urheilijoilta ja valmentajilta. Uusi malli on nykyistä toimintamallia systemaattisempi ja avoimempi sekä sisältää enemmän dokumentointia. Vuokatissa toimivien valmentajien vastaanotto asialle on ollut positiivinen. Malli otetaan käyttöön vaiheittain: ainakin uudet, keväällä valittavat nuorten ryhmät pääsevät mallin piiriin jo uuden harjoituskauden alkaessa.

Toimintamalli sääntöjen tahalliseen rikkomiseen puuttumiseksi

Edellisessä kokouksessa todettiin tarvittavan kauden aikana syntyneen tilanteen johdosta toimintamalli siihen, miten puututaan sääntöjen tahalliseen rikkomiseen. Voidaanko urheilijan osallistuminen evätä kilpailuun, jos hän itse ilmoittaa, ettei tule noudattamaan kilpailusääntöjä?

Asiantuntijakonsultoinnin perustella kilpailusääntöjen tahallista rikkomista ei oikein voida estää etukäteen eli rikkeeseen voidaan puuttua vasta kilpailijan tai joukkueen suorituksen jälkeen ja viedä asia tarvittaessa kurinpitovaliokunnan käsittelyyn. Hiihtoliiton säännöt mahdollistavat kurinpidollisen käsittelyn, koska niiden mukaan kurinpitovaliokunta voi rangaista sitä, joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla annetaan.

Urheilijajoukkueiden valintaesitysmalli käyttöön ensi kaudella

Johtoryhmän johtosäännön mukaan johtoryhmä valitsee valmennuksen esityksestä nuorten ikäryhmien arvokilpailuedustajat ja esittää valmennusjohdon näkemyksen pohjalta aikuisten MM-kilpailuiden joukkuevalinnat johtokunnan päätettäväksi.

Valitsijoiden ja urheilijoiden kannalta on tärkeää, että esitystapaan on yhteneväinen ja systemaattinen toimintamalli. Rakennetun mallin mukaan esityksissä näkyvät jatkossa valintakriteerit ja kilpailutulokset, valintojen perustelut, valintaesityksen tehneiden nimet sekä joukkueen tavoitteet/menestysodotukset. Myös urheilijoiden henkilökohtaisten valmentajien nimet näkyvät esityksessä, mikä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Muissa asioissa tervehdittiin ilolla St1-hiihtokampanjaa, joka mahdollistaa hiihtämisen tiettyjen Shell-asemien läheisyydessä. St1:n asemaverkostoon kuuluvilla Shell Siilinjärvi-, Shell Äänekoski Hirvaskangas- ja Shell Kempele Zeppelin -asemilla on tehty asemien yhteyteen hiihtoladut, joiden ylläpidosta vastaavat paikalliset hiihtoseurat. Ideana on tukea erityisesti autoilijoiden tiehyvinvointia tarjoamalla tielläliikkujille virkistäytymismahdollisuuksia auton tankkauksen ja kahvitauon ohella. St1:n Ladulle tieltä -tempauksessa ovat mukana Suomen Hiihtoliitto sekä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry.

Lisäksi todettiin, että piiri- ja aluetoiminnan kehittämistyö sekä Huippu-urheilun Tähtiseura -prosessi etenevät suunnitellusti. Nämä asiat ovat esillä kevään Seuraseminaarissa.

– Maastohiihdon johtoryhmällä on joka kokouksessaan agendalla sekä tähän hetkeen liittyviä kysymyksiä, mutta enemmän tulevaisuuteen ja maastohiihdon kehittymiseen ja elinvoimaisuuteen liittyviä aiheita. Valmennusjärjestelmän palaute- ja arviointimalli on yksi uusi asia, josta olen erityisen innostunut ja jolla uskon olevan vaikuttavuutta tulevaisuuteen, johtoryhmän puheenjohtaja Sirpa Korkatti toteaa.

Seuraava johtoryhmän kokous pidetään 15. maaliskuuta.

Maastohiihdon johtoryhmän tehtävänä on ohjata, tukea ja kehittää maastohiihdon operatiivista urheilutoimintaa hyväksytyn toimintasuunnitelman ja budjetin puitteissa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Sirpa Korkatti ja jäseninä Esko Valikainen, Satu Kalajainen, Jukka Tahkola, Jussi Prykäri, Juha Toivo ja Mika Paananen.