Kansallinen fluorikieltoryhmä seuraa aktiivisesti fluorikieltoasian kehittymistä

FIS ilmoitti 11.8. fluorikiellon siirtämisestä yhdellä vuodella eteenpäin kaudelle 2023-2024, jotta testilaitteen kehitykselle saadaan lisäaikaa. Kiellon siirron myötä fluoria koskevat säännöt ovat tulevana kautena samat kuin viime kaudella. 

Fluoritestin kehittäminen jatkuu ja työssä ollaan aktiivisia niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Fluorien käyttöä rajoittavia EU-säädöksiä on tulossa lähivuosina lisää. Yhteistyö kansallisten toimijoiden, FIS:n ja IBU:n kanssa on ollut läheistä ja tärkeä yhteys jatkuu tiiviinä myös jatkossa.

Suomessa koottu oma kansallinen fluorikieltoryhmä kokoontui viimeksi torstaina 18.8. ja ryhmä seuraa fluorikieltoasian kehittymistä aktiivisesti. Ryhmä koostuu asiantuntijoista yli lajirajojen, kilpailujärjestäjistä sekä juryn ja liittojen edustajista, ja kokoontuu tarpeen mukaan syksyn ja talven aikana. Fluorikieltoryhmä hoitaa yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten talvilajiliittojen kanssa ja varmistaa kansallisen tason vaikuttamismahdollisuudet.

Kehitteillä oleva fluorikieltoasia ei ole vaikuttanut kilpailuhakijoihin ja FIS-kisoja tullaan järjestämään tulevalla kaudella normaali määrä.

FIS postpones full implementation of fluor wax ban