Hiihtoliitto perustaa urheilijavaliokunnan – tavoitteena saada urheilijoiden ääni kuuluviin toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa

Hiihtoliitto perustaa urheilijavaliokunnan, jonka tavoitteena on tuoda urheilijoiden ääni entistä enemmän kuuluviin toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Urheilijavaliokunnan avulla halutaan huolehtia siitä, että urheilijoilta kumpuavat toiminnan kehityskohteet saadaan operatiivisen johdon, johtoryhmien sekä johtokunnan tietoon. Valiokunta mahdollistaa myös urheilijoiden osallistumisen Hiihtoliiton strategiatyöhön, kasvattaa urheilijoiden tietämystä omista vaikutusmahdollisuuksista sekä lisää tietoisuutta lajien yhteisistä pelisäännöistä. 

– Hiihtoliiton koko organisaatio toimii lajiemme toimintaedellytysten ja urheilijoidemme menestyksen turvaamiseksi. Vuorovaikutus urheilijoidemme kanssa on erittäin tärkeää tiedonkulun ja molemminpuolisen ymmärryksen varmistamiseksi. Urheilijavaliokunnan avulla haluamme kuunnella urheilijoitamme entistä paremmin ja korostaa yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen merkitystä, kertoo Hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi.

Toiminnan suunnittelun lisäksi urheilijavaliokunnan avulla voidaan entistä paremmin kartoittaa ja järjestää urheilijoille koulutusta mediataidoissa, talouden hallinnassa sekä juridisissa asioissa. Tavoitteena on kehittää myös toimintamalli, jolla tuetaan uransa lopettavia urheilijoita.

Urheilijavaliokunta tullaan nimeämään 30.6.2024 mennessä. Valiokunnan käytännön toteutusta, valintaa sekä sääntöjen valmistelua varten urheilijoiden edustajana perustamisvaiheessa toimii Anssi Pentsinen. Lisäksi Hiihtoliiton henkilökunnasta nimetään henkilö esittelijäksi. Valiokuntaan tullaan nimeämään kuusi jäsentä ja valinnassa huomioidaan kaikkien Hiihtoliiton alaisten lajien edustus. Jäsenet valitaan A- ja B-maajoukkueiden- sekä nuorten maajoukkueiden edustajista. Lisäksi jäseneksi voidaan valita myös uransa hiljattain lopettanut henkilö. Urheilijavaliokunta tulee kokoontumaan noin neljä kertaa vuodessa.