Hiihtoliitto ja FIS keskustelleet toimintamalleista – päävalmentaja Kukkoselle varoitus epäurheilijamaisesta käytöksestä

Yhdistetyn päävalmentaja Petter Kukkonen on saanut varoituksen Kansainväliseltä Hiihtoliitolta epäurheilijamaisesta käytöksestä. Varoitus koskee tapaa, jolla Kukkonen nosti esille epäilyt pukumittaustilanteiden manipuloinnista ilman konkreettista näyttöä sekä kommentteihin, että Suomen joukkue olisi huijannut mittaustilanteissa.
 
Suomen Hiihtoliitto hyväksyy varoituksen. Hiihtoliiton varapuheenjohtaja ja mäkihypyn ja yhdistetyn johtoryhmän puheenjohtaja Lauri Kettunen toteaa, että päävalmentajan julkitulon sanoituksessa tapahtui arviointivirhe.
 
”Toteamme, että varoitus epäurheilijamaisesta käytöksestä on aiheellinen muiden joukkueiden toiminnan kyseenalaistamisesta sekä viestistä Suomen joukkueen huijaamisesta”, sanoo Kettunen.
 
Kettunen täsmentää, että Petter Kukkosen viestin ydin ei kuitenkaan ollut Suomen tai muiden maiden joukkueiden toiminta vaan se, etteivät urheilijan eettismoraalisen arvomaailman ja tästä syntyvien valintojen tulisi vaikuttaa häneen kilpailukykyynsä.
 
”Kukkonen nosti sääntöjen, niiden toteuttamisen ja valvonnan sekä urheilijoiden tasapuolisen kohtelun julkiseen keskusteluun. Sananvapautta ei tietenkään kukaan voi eikä saa rajata. Avoin keskustelu on väline kehittää kilpailemista suuntaan, joka luo urheilijoiden, valmentajien, urheiluyhteisön sekä lajia seuraava yleisön silmissä luottamusta.”

Keskustelu FIS:n kanssa on käynnissä

Suomen Hiihtoliitosta on tilanteen osalta avattu keskustelu Kansainväliseen hiihtoliittoon (FIS). Kyse on eri prosessien käytänteistä ja luotettavuudesta.
 
Hiihtoliitto toteaa, että urheilijaa mitattaessa inhimillinen virhe, sääntöjen tulkinta sekä urheilijan arvovalinnat voivat vaikuttaa mittaustulokseen. Tämän johdosta on mahdollista, että urheilija voi saada tai menettää kilpailuetua toissijaisten tekijöiden takia.
 
Keskustelussa FIS:n kanssa on tuotu myös esille, että prosessit eivät sisällä riittäviä mekanismeja, miten urheilija tai valmentaja voisivat tuoda asianmukaisesti tyytymättömyytensä esille mittaustuloksista siten, että näkemyserot saadaan ratkaistua.
 
Kettunen katsoo, että Petter Kukkosen julkituloon vaikutti juuri asianmukaisen toimintamallin puuttuminen.
 
”Rukalla päävalmentaja koki, että hänellä ei ollut keinoa saada esille asialliseksi koettua palautettaan, joka koski pukujen kokoon vaikuttavia tekijöitä. Tästä syystä hän nosti asian julkiseen keskusteluun.”
 
Hiihtoliitto selvittää yhdessä Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) kanssa, miten tällaisia kysymyksiä voidaan parhaiten ratkaista. On tärkeää, että toimintamallit eivät mahdollista missään olosuhteissa kilpailumanipulaatiota.
 
”Yksiselitteistä vastausta mittaustilanteeseen ei ole, moderneinkaan teknologia ei tee mittaamisesta täysin aukotonta. Pyrimme kuitenkin yhteistyössä FIS:n kanssa kartoittamaan ja löytämään mallin, jolla mittausprosessi on oikeudenmukainen ja sen laatua voidaan eriävien näkemysten ilmetessä todentaa puolueettomaksi koetun tahon toimesta”, lopettaa Kettunen.
 
Hiihtoliitto on prosessin ollessa käynnissä tukenut ja tukee edelleen yhdistetyn maajoukkueen valmennusjohtoa sekä pyrkii omalta osaltaan takaamaan valmentajilleen ja urheilijoilleen täyden työrauhan.