Hiihtolajien tulevaisuus – Koontia Seuraseminaarin työpajasta

Seuraseminaarin yhteydessä 6-7.5.2022 käytiin keskustelua Hiihtolajien tulevaisuudesta. Paneelikeskustelun kautta tarkasteltiin erilaisia hiihtolajien tulevaisuuden haasteita, sekä pyrittiin nostamaan esille ratkaisuehdotuksia. Paneelikeskustelun jälkeen työskentely jatkui työpajassa, jossa seminaarin osallistujat pääsivät keskustelemaan valitsemansa haasteen ratkaisemisesta. Sekä keskustelun että työpajan vastauksia on koottu tulevaa Hiihtoliiton syksyn strategian päivitystä varten. Tätä koontia on nyt tarkoitus avata myös artikkelin muodossa.

Hiihtolajien tulevaisuuden osalta tunnistetiin 5 haastetta.

 1. Kilpaurheilijoiden väheneminen
 2. Olosuhteet
 3. Piiri ja aluetoiminta
 4. Seuratoiminnan vetovoimaisuus
 5. Valmennuslinjauksen vieminen käytäntöön

Näiden haasteiden alle on ohessa koottu keskusteluissa esille nousseita ratkaisuehdotuksia. Huomioitavaa on, että nämä eivät ole suoraan toimenpiteitä edellä mainittuihin haasteisiin, vaan toteutettavat toimenpiteet johdetaan näistä ja muista ajatuksista myöhemmässä vaiheessa strategian jalkauttamista.

Kilpaurheilijoiden väheneminen

 • Tavoitteena hiihtokoulu joka kuntaan ja mäkikouluja lisää
 • Ei kilpailullisuuden painottaminen junioreiden (alle 14v) valmennus- ja kilpailujärjestelmissä
 • Ei julkaista tuloksia nuorimpien sarjoista
 • Nykyisten kilpailumuotojen muutokset ja monipuolistaminen
 • Toimivien mallien jalkauttaminen (esim. XCX toteutukset)
 • Nuorten kannustaminen mukaan yhdistettyyn
 • Kilpailusääntöjen muuttaminen – liiton työryhmät edistämään
 • Kilpailijapankki viesteihin, sekajoukkueet eri seuroista
 • Ammattimaisuuden lisääminen valmennuksessa

Olosuhteet

 • Tarvitaan yhteiskunnan taloudellista tukea – mukaan myös yksityinen sektori aktiivisemmin
 • Intressien yhdistäminen muiden lajien ja toimijoiden kanssa
 • Seurat aktiivisina toimijoina alueellaan, kerätään tiedot ja esitetään tarpeet päättäjille
 • Olosuhteiden kehittäminen vaatii uskottavuutta, tämä taas vaatii Hiihtoliitolta selkeää ja yhtenäistä linjaa.
 • Selkeän yhtenäisen linjan kanssa toimenpiteitä voidaan vaatia kaupungilta.
 • Seuroista ja lajiyhteisöstä vaaditaan osaamista asiantuntemusta olosuhteista

Piiri ja aluetoiminta

 • Työryhmä analysoimaan piirikartoituksen tulokset, tästä mallit joita aletaan toteuttaa
 • OKM-hanke aluekehitykseen: 3-4 aluekehittäjää, parin vuoden projekti ja tulosten analysointi
 • Kummiseura toiminta alueen sisällä
 • Muiden lajiliittojen aluetoiminnan benchmarkkaus
 • Seurat mukaan toteutukseen, liitolta selkeä linja sekä rooli olla muuttamassa asenteita. Taloudellinen tuki?

Seuratoiminnan vetovoimaisuus

 • Seuratoiminnan imagon kirkastaminen (kulttuurin muutos) – räkäposkella menemisestä vetovoimaiseen mukavaan seuraan
 • Jäsenyyden arvon selkeyttäminen
 • Lasten vanhemmat mukaan toimintaan – Toimintaan matalalla kynnyksellä esimerkiksi joukkueen johtajaksi ryhmälle
 • Palvelutarjoaman selkeyttäminen perheille ja markkinointi
 • Seuroihin enemmän suksikirjastoja – ei jää harrastaminen välineistä kiinni

Valmennuslinjauksen vieminen käytäntöön

 • Kysely seuroille, kuinka moni toteuttaa?
 • Valmennuslinjaus ei ole saavuttanut seuratoimijoita – linjauksen uudelleen lanseeraus
 • Koulutus eri tasoilla (seurat, alueet, SHL) ja tapahtumissa (Vuokatin hiihtoviikko, itseopiskelut)
 • Seurantalomakkeet koulutusten jälkeen (valmennusvastaava ja esittely seurojen johtokunnille)
 • Valmennuslinjauksen jatkokehittäminen SHL

Heräsikö sinulla vielä jotain ajatuksia edellä mainittuihin osa-alueisiin liittyen. Kommentteja voi laittaa Seurakoordinaattorille kari-pekka.seppanen@hiihtoliitto.fi