Helsinki Ski Weeks toimii Hiihtoliiton vastuullisuuden pilottihankkeena

Helsinki Ski Weeks on uraauurtava, hiihtoteeman ympärille rakentuva tapahtumakokonaisuus Helsingin Olympiastadionilla, joka saa lähtölaukauksensa lauantaina Kansallisella Hiihtopäivällä. Kuukauden aikana yhdistyvät liikunnan riemu, huippu-urheilu ja viihde, jotka kiedotaan yhteen vastuullisesti ja ympäristökuormitusta minimoiden. Vastuullisuustekojen osalta Helsinki Ski Weeks toimii Suomen Hiihtoliiton pilottihankkeena tuottaen kuvan hiihtolajien suurtapahtuman ympäristökuormasta.

Suomen Hiihtoliiton vastuullisuusohjelma rakentuu usean osaohjelman kokonaisuutena. Jo aiemmin toteutettujen antidoping-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- sekä häirintävapaan toimintaympäristön ohjelmien lisäksi Hiihtoliitto on vastikään saanut valmiiksi kilpailumanipulaation torjuntaohjelman. Parasta aikaa rakennusvaiheessa oleva ympäristöohjelma täydentää vastuullisuuskokonaisuutta, joka vastaa liikunnalle ja urheilulle asetettuihin vastuullisuusvaatimuksiin. 

Hiihtoliiton ympäristöohjelman keskiössä on lumi ja lumen säilyminen sen luonnollisissa ympäristöissä mahdollistaen lumilajien harrastamisen nyt ja tulevaisuudessa. Käsillä oleva ilmastonmuutos aiheuttaa huolta lajien jatkuvuuden näkökulmasta ja ympäristöä kuormittavien toimien esille nostaminen on yksi rakenteilla olevan ympäristöohjelman kulmakivistä. Keväällä 2021 tehtyyn Hiihtoliiton toiminnan hiilijalanjälkilaskelmaan saadaan kuluvalla kaudella täydennystä muun muassa suurtapahtumien toteuttamisesta aiheutuvasta kuormasta.

Helsinki Ski Weeks toimii yhtenä Hiihtoliiton vastuullisuusohjelman pilottihankkeena. Ski Weeksissä vastuullisuuskokonaisuudet kietoutuvat sosiaalisen, taloudellisen sekä ekologisen vastuun ympärille tekojen vahvistaessa ideologiaa. Tapahtumasta kootaan dataa tulevaisuuden toimenpiteiden suunnittelua varten.

”Hiihtoliitossa vastuullisuus rakentuu arvopohjana koko toiminnallemme. Toimimme intohimoisesti lumilajien säilymisen puolesta ja kansaa liikuttaen, mutta emme hinnalla millä hyvänsä. Vastuulliset valinnat ja teot ulottuvat jokaiselle toimintasektorillemme”, sanoo Hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi.

Hiihtoliiton asiantuntijamentorina ympäristökuorman laskennassa sekä kokonaisuuden analysoinnissa toimii pitkäaikainen yhteistyökumppani energiayhtiö St1. Tiivis yhteistyö sai luonnollisen jatkumon keväällä 2021, kun yhteinen huoli ilmastonmuutoksesta ja toiminnan kuormasta liikennepäästöineen synnytti askelmerkkejä toimenpiteille ilmastoystävällisemmän tulevaisuuden puolesta.

”Olemme St1:llä nostaneet vastuullisuuden arvoketjumme keskiöön ja teemme jatkuvasti töitä koko organisaation voimin asettaaksemme itsellemme kunnianhimoisia tavoitteita. Olemme energiayhtiönä murroksessa ja tiedostamme roolimme ilmastonmuutoksessa. Uskomme vahvasti siihen, että kaikkia toimia tarvitaan ja kumppanuudet yli rajojen ovat avainasemassa tässä muutoksessa”, sanoo St1:n Vastuullisuus ja tulevaisuuden liiketoiminnot -yksikön johtaja Timo Huhtisaari.

St1:n asiantuntijoiden avulla Hiihtoliiton tapahtumien, Helsinki Ski Weeksin, maailmancupien sekä Suomen Cupin kilpailujen vuonna 2021 tehtyä ympäristökuorma- sekä hiilijalanjälkilaskelmaa täydennetään. Kokonaisuus analysoidaan huhtikuussa, jonka jälkeen tehdään toimenpidesuunnitelma Hiihtoliiton tapahtumien, eri toimintojen ja sektorien vastuullisuustekojen osalta.