Ensimmäinen Startti Ladulle -kehitysprosessi on saatu päätökseen

Startti Ladulle -prosessin osallistujia

Hiihtoliiton Startti Ladulle -kehitysprosessin kolmas ja samalla viimeinen lähiviikonloppu pidettiin Vierumäellä 27.-28.4. yhteistyössä Vierumäen kanssa. Viimeisellä jaksolla keskityttiin seuran ihmisiin ja aineellisiin resursseihin. Näiden teemojen parissa seurat pääsivät pohtimaan seuratoimijoiden rooleja ja koulutustarpeita, yhteisöllisyyden merkitystä, talouden suunnitelmallisuutta sekä olosuhteiden kehittämistä. Kyseiset teemat ovat osa Tähtiseura -ohjelman laatutekijöitä.

Yhteisissä työstöissä seurat pääsivät tutkimaan toimintaansa neljän ydinkysymyksen kautta, jotka ovat tuttuja Sinisen meren strategiasta: mitä voi korostaa, mitä voi luoda, mitä voi poistaa ja mitä voi supistaa. Lisäksi toimintaa tarkasteltiin seuran toimintakulttuurin kautta, jotta löydettiin vastauksia kysymykseen miksi toimimme, kuten toimimme.

Viimeisen lähiviikonlopun aikana seuroille annettiin myös työrauha viedä eteenpäin sellaisia asioita, jotka seura koki sillä hetkellä tärkeimmäksi ja toisaalta joihin he kokivat kaipaavansa sparrausta niin muilta seuroilta kuin seuratoiminnan asiantuntijoilta. Seurat pääsivät tutuiksi myös Tähtiseura -verkkopalvelun kanssa ja oppivat täydentämään laatutekijöitä sekä hyödyntämään verkkopalvelun monipuolisia työkaluja.

Startti Ladulle -prosessiin osallistuneet seurat onnistuivat kehittämään toimintaansa ansiokkaasti eteenpäin ja toisaalta myös oivaltamaan kehittämisen paikkoja sekä hahmottamaan kehittämisen olevan jatkuvaa. Viimeisen lähiviikonlopun päätteeksi käydyssä palautekeskustelussa seurat antoivat kiitosta hyvin johdetun prosessin järjestämisestä sekä yhteisestä ja seurakohtaisesta ajasta. Kehitettäviin asioihin nousi olemassa olevien Tähtiseurojen hyödyntäminen ja heidän toimiminen ns. ”kummiseuroina” tuleville Tähtiseuroille.

Kiitos kaikille ensimmäiseen Startti Ladulle -kehitysprosessiin osallistuneille seuroillemme!

Startti Ladulle -kehitysprosessin tarkoituksena on tukea seuroja toimintansa kehittämisessä Tähtiseura-ohjelmassakin olevien osa-alueiden parissa: johtaminen ja hallinto, urheilutoiminta, seuran ihmiset ja aineelliset resurssit. Mukana olevat seurat kehittävät toimintaansa omista lähtökohdista kohti yhdessä asetettuja tavoitteita. Prosessin jälkeen seurat asettuvat jatkuvan kehittämisen ladulle ja halukkailla on mahdollisuus hakea Tähtiseura-auditointia.

Lisätietoja Startti Ladulle -kehitysprosessista: Sandra Sirén, sandra.siren@hiihtoliitto.fi