Suomen Olympiakomitea: Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun

Suomen hallitus teki 23.10.2020 periaatepäätöksen paikallisista ja alueellisista suosituksista koronaepidemian leviämisen estämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tarkensivat periaatepäätöstä omalla suosituksellaan sisätiloissa järjestettävän liikunta- ja kulttuuritoiminnan osalta.

Hallituksen periaatepäätös sekä OKM:n ja THL:n suositus antavat alueellisille ja paikallisille viranomaisille mahdollisuuden tehdä tarvittaessa kulloinenkin epidemiatilanne huomioivia alueellisia ja paikallisia päätöksiä epidemian leviämisen estämiseksi. Päätöksen harrastustoimintaan käytettävien tilojen mahdollisista rajoituksista tekee kukin kunta.

Lisätietoa koronaepidemiasta ValtioneuvostonTHL:n ja AVI:n sivuilla.

Suositukset lajien toimintaan

Suositukset terveysturvalliseen toimintaan koronaepidemian kaikissa vaiheissa (perustaso, kiihtymisvaihe, leviämisvaihe) löydät Olympiakomitean sivuilta.

Lajien toivotaan ottavan käyttöön tarkennetut suositukset viimeistään 30.11. Suositukset ovat voimassa 20.12. asti.