”Suomalainen Latu – Tieto ja Taito. Sisu” on julkaistu – Maastohiihtovalmennuksen suuntaviivat rakentuivat asiantuntijoiden yhteistyöllä

 

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU) ja Suomen Hiihtoliitto ovat yhteistyössä koonneet yksiin kansiin maastohiihdon valmennuksen suuntaviivat lapsuudesta huippuvaiheeseen. Laajan tutkimus- ja asiantuntijatyön tuloksena syntyi valmennuksen linjaus ja kokoava teos Suomalainen Latu – Tieto ja taito. Sisu., joka linjaa maastohiihdon valmennusta urheilijan polun jokaisessa vaiheessa.

Maastohiihto on elänyt muutosten kourissa viimeisten vuosikymmenien aikana. Välinekehityksen, lyhentyneiden kilpailuratojen, uudistuneiden kilpailumuotojen ja harjoittelun kehittymisen myötä kilpailuvauhdit ovat nousseet enemmän kuin missään muussa Olympialaisten kestävyyslajissa. Tämä on asettanut uusia vaatimuksia myös harjoittelulle ja valmennukselle.

Teoksen kokoajana toiminut KIHUn maastohiihdon asiantuntija, liikuntatieteen tohtori Ville Vesterinen toivoo teoksen tuovan helpotusta maastohiihtokentällä toimivien työhön.

”Suomalaisen maastohiihdon valmennuslinjauksen on tarkoitus yhtenäistää ja päivittää valmennusta vastaamaan nykyhiihdon vaatimuksia. Teoksen tavoitteena on kehittää valmennusta sekä selkiyttää ja helpottaa maastohiihtokentällä toimivien arvokasta työtä. Linjaus sisältää suuntaviivoja ja suosituksia harjoitteluun lapsuudesta aikuisvaiheeseen tuoden vastauksia kysymyksiin mitä, miten ja miksi”, summaa Vesterinen.

Fyysisen ja teknisen harjoittelun lisäksi teos pitää sisällään harjoitteluun ja kehittymiseen kiinteästi liittyviä teemoja, kuten ravitsemuksen, psyykkisen valmennuksen ja hiihtäjän terveyden edistämisen.

Kokonaisuuteen ovat antaneet panoksensa eri alojen asiantuntijat sekä laaja joukko maastohiihdon eri tehtävissä toimivia valmentajia. Taustalla oleva kokemus, osaaminen ja intohimo lajiin takaavat perusteellisen katsauksen maastohiihtäjän urheilijan polkuun. Teos konkretisoi urheilijan kehityksen koko polun ajan ja mahdollistaa nuoren liikkumisen valmennusjärjestelmässä sujuvasti myös valmentajalta toiselle. 

”On hyvin oleellista, miten tämä siirtyy käytäntöön. Tavoitteenamme on, että tämän pohjalta seurat voivat rakentaa oman valmennuksen linjauksensa ja toimintamallinsa entistä helpommin. Kannustamme kaikkia ohjaajia, valmentajia ja hiihtoseuroja tarkastelemaan omaa toimintaa ja miettimään, miten valmennuksen suuntaviivoja toteutetaan omassa toiminnassa”, sanoo Hiihtoliitossa työtä koordinoinut maastohiihdon lajipäällikkö Eero Hietanen.

Hiihtoliiton strategisten painopistealueiden huippu-urheilumenestyksen ja elinvoimaisen seuratoiminnan eteenpäinviemiseksi valmennuslinjauksella on tärkeä tehtävä. Innostava ja osaava valmennus on merkittävä tekijä lajin vetovoiman vahvistamisessa toiminnan laadun kohotessa. Lisäksi valmennuksen suuntaviivat kokoava raamiteos mahdollistaa hiihtäjien kokonaisvaltaisen kehittymisen vastaten myös koventuneeseen kansainväliseen kilpailuun.

Suomalainen Latu – Tieto ja taito. Sisu. on tarkoitettu niin valmentajille, hiihtäjille ja hiihtäjien vanhemmille, seuratoimijoille kuin maastohiihdosta kiinnostuneille. Teos on tehty yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU), Suomen Hiihtoliiton ja eri alojen parhaiden asiantuntijoiden ja valmentajien kanssa. Linjaus pohjautuu tutkimusnäyttöön sekä laajan valmentajakunnan näkemyksiin. Teos materiaaleineen on vapaasti saatavilla KIHUn ja Suomen Hiihtoliiton www-sivuilla.

SUOMALAINEN LATU – TIETO JA TAITO. SISU.
Maastohiihtovalmennuksen suuntaviivat lapsuudesta huippuvaiheeseen.
(lataa pdf nimessä olevasta linkistä)

Harjoite- ja materiaalipankki

Lisätietoja verkossa

KUVA: SHL/Jesse Väänänen