Seura nuoren työnantajana

Näin kesällä monessa seurassa nuoret ovat päässeet tositoimiin, kun heitä on palkattu ohjaajiksi ja muihin kesän tehtäviin. Nuorten palkkaaminen kesätöihin seuraan on erittäin hyvä asia, siitä hyötyy niin seura kuin nuori itsekin. Palkan lisäksi nuorelle on arvokasta päästä kokemaan minkälaista seuratoiminta on toisesta roolista katsottuna.

Muutamia asioita on hyvä pitää mielessä, kun palkataan nuorta (tässä tapauksessa alle 18v). Artikkelin nostot on poimittu Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu järjestämästä Seura nuoren työnantajana koulutuksesta.

Nuoren työhön perehdyttäminen, työn opastus ja työn valvonta on
toteutettava erityisen huolellisesti. Monille nuorille tämä on heidän ensimmäinen työpaikkansa, eikä kokemusta työnrutiineista ole. Pääperiaatteena on, että työlainsäädäntö koskee myös kausiluonteista
työtä.

Vakinaiseen työsuhteeseen voidaan palkata 15 vuotta täyttänyt, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa. Oppivelvollinen saa tehdä työtä enintään puolet loma-ajastaan ja lukukauden aikana tilapäisesti tai muutoin kestoltaan lyhytaikaisen työsuorituksen. Kuluvan kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävä saa tehdä työtä vain huoltajan luvalla tai työsuojeluviranomaisen poikkeusluvalla.

Nuoren kanssa tulee aina laatia työsopimus (mieluiten kirjallisesti) ja antaa nuorelle myös kesän päätyttyä työtodistus.

Nuorten palkkaukseen kesätöihin seuraan saa useilla alueilla erilaisia tukimuotoja. Näitä voivat olla kaupungin tai kunnan myöntämät kesäsetelit tai tänä kesänä liikunnan aluejärjestöjen myöntämät kesätyöllistämistuet. Hiihtoseurojen kannattaa olla aktiivinen kun näitä tukia omalla alueella tulee esille, valtakunnallisista tuista pyritään tiedottamaan myös Hiihtoliiton kanavien kautta.

Artikkelin kuva – Ounasvaaran Hiihtoseura